5 phút bằng bao nhiêu giây | Cách đổi phút ra giây

5 phút bằng bao nhiêu giây, cùng giải các bài toán về thời gian quen thuộc của chương trình toán học tiểu học lớp 4, 5 dưới đây

5-phut-bang-bao-nhieu-giay

5 phút bằng bao nhiêu giây

Như chúng ta đã biết mỗi 1 phút bằng 60 giây, vậy 5 phút = 5 x 60 giây = 300 giây.

Kết luận: 5 phút bằng 300 giây

5-phut-bang-bao-300-giay

Khá đơn giản đối với bài toán chuyển đổi phút sang giây kiểu này đúng không nào? Hãy cùng luyện tập với các dạng bài toán chuyển đổi số phút sang số giây sau đây

Ví dụ 1: 15 phút bằng bao nhiêu giây?

 1. 600 giây
 2. 900 giây
 3. 1200 giây
 4. 1500 giây

15 phút bằng 15 x 60 = 900 giây (đáp án B)

Ví dụ 2: 0,15 phút bằng bao nhiêu giây?

 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 15

0,15 phút = 0,15 x 60 giây =9 giây (đáp án C)

Ví dụ 3 : 0,5 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 20
 2. 25
 3. 30
 4. 35

0,5 phút = 0,5 x 60 giây = 30 giây (đáp án C)

Ví dụ 4: 2,15 phút được bao nhiêu giây

 1. 129
 2. 215
 3. 240
 4. 360

2,15 phút bằng 129 giây (đáp án A)

Ví dụ 5: 3,15 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 135
 2. 185
 3. 189
 4. 315

3,15 phút bằng 189 giây (đáp án C)

Ví dụ 6: 4,5 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 45
 2. 300
 3. 270
 4. 360

4,5 phút bằng 270 giây (đáp án C)

Ví dụ 7: 5 phút rưỡi bằng bao nhiêu giây

 1. 255
 2. 280
 3. 300
 4. 330

5 phút rưỡi bằng 330 giây (đáp án D)

Ví dụ 8: 5,4 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 304
 2. 324
 3. 350
 4. 360

5,4 phút bằng 324 giây (đáp án B)

Ví dụ 9: 1 giờ 15 phút đổi ra bằng bao nhiêu giây

 1. 3600
 2. 4000
 3. 4500
 4. 6500

1 giờ 15 phút bằng 4500 giây (đáp án C)

Ví dụ 10: 2 giờ 15 phút (2h15) bằng bao nhiêu giây

 1. 6500
 2. 8100
 3. 9000
 4. 9500

2 giờ 15 phút bằng 8100 giây (đáp án B)

Ví dụ 11: 3 giờ 15 phút đổi ra bao nhiêu giây

 1. 3150
 2. 6500
 3. 11700
 4. 12500

3 giờ 15 phút bằng 11700 giây (đáp án C)

Ví dụ 12: 10/3 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 120
 2. 200
 3. 240
 4. 270

10/3 phút bằng 200 giây (đáp án B)

Ví dụ 13: 2/15 phút quy đổi bằng bao nhiêu giây

 1. 8
 2. 9
 3. 12
 4. 15

2/15 phút bằng 8 giây (đáp án A)

Ví dụ 14: 3/15 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 9
 2. 12
 3. 15
 4. 18

3/15 phút bằng 12 giây (đáp án B)

Ví dụ 15: 3/5 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 18
 2. 32
 3. 36
 4. 39

3/5 phút bằng 36 giây (đáp án C)

Ví dụ 16: 5/4 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 65
 2. 75
 3. 85
 4. 95

5/4 phút bằng 75 giây (đáp án B)

Ví dụ 17: 5/6 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 30
 2. 40
 3. 50
 4. 60

5/6 phút bằng 50 giây (đáp án C)

Trên đây là tổng hợp các bài toán về đổi phút sang giây. Hi vọng bạn đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi 5 phút bằng bao nhiêu giây ở phần đầu của bài viết cũng như vận dụng nó vào các dạng bài tập tương tự khác!