Bộ Giáo dục sẽ kiểm tra 10 trường cao đẳng, đại học để xác định chỉ tiêu tuyển s inh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1392 / QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt phương án thi, kiểm tra đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và đại học. Cao đẳng sư phạm mầm non năm 2022.

Vì vậy, cần thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời, an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Đồng thời, ngăn chặn, phát hiện, xử lý hoặc kiến ​​nghị xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có); kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền bổ sung những nội dung chưa phù hợp vào cơ chế, chính sách có liên quan.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải linh hoạt, thiết thực, bảo đảm tính độc lập, không bỏ sót, không tạo sơ hở, kẽ hở, không bị động. Việc tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, hạn chế tối đa sự chồng chéo.

Điều động các trường cao đẳng, đại học thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá phù hợp, khách quan, hạn chế tối đa việc bố trí các trường cao đẳng, đại học ở địa phương trực tiếp giải quyết công việc tại chỗ.

Ban Chỉ đạo quốc gia thành lập 5 Tổ kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức khâu chấm thi của Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở GD & ĐT và Ban coi thi. Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ GD & ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia làm Trưởng đoàn.

Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra hướng dẫn, chuẩn bị, tổ chức thi, chấm bài thi, ôn thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung xét tuyển trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 gồm: quy cách xét duyệt; kiểm tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng; kiểm tra xét tuyển sinh năm 2022 như sau:

Trong tháng 5, 7 và tháng 7 năm 2022 sẽ kiểm tra việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh các trường cao đẳng, đại học. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học thành lập hai đoàn thanh tra, thanh tra các trường cao đẳng, đại học đã xác nhận chỉ tiêu tuyển sinh không đúng quy định. 10 cơ sở giáo dục đại học dự kiến ​​sẽ được thanh tra.

Kiểm tra việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022. Vụ Giáo dục Đại học chịu trách nhiệm chính và phối hợp với Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý chất lượng.

Kiểm tra, phúc khảo bài thi tuyển sinh từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023. Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Vụ Giáo dục đại học thành lập hai đoàn thanh tra. Xem ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học.

Chen Li

About the Author

NT