Các quy định về tiêm chủng được sửa đổi; các môn lịch sử có thể là bắt buộc ho ặc tự chọn

Thủ tướng yêu cầu lắng nghe quan điểm của người dân về các vấn đề lịch sử – Ảnh: VGP

Trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nghiêm túc trước những vấn đề lịch sử, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân và các chuyên gia, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu xử lý, giải quyết kịp thời. Đảm bảo các chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật quốc gia là thiết thực và khả thi. Thủ tướng cho rằng các điều khoản lịch sử có thể là bắt buộc hoặc không bắt buộc.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại rằng văn hóa, truyền thống lịch sử cũng là một nguồn lực, và đầu tư cho giáo dục văn hóa – lịch sử là đầu tư cho phát triển. Đồng thời, Thủ tướng chỉ rõ, chủ trương liên quan đến lợi ích hợp pháp của toàn dân, của nhân dân và phải hết sức thận trọng, nghiên cứu, tính toán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tập trung đẩy mạnh triển khai các chiến dịch tiêm chủng bảo đảm tiêm chủng an toàn, khoa học, kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với trẻ em.

Đồng chí đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn 5K theo tình hình mới; nghiên cứu sửa đổi tương ứng quy chế tiêm chủng, thực tiễn cho thấy, vắc xin là yếu tố quyết định trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và mở lại; theo thực tế tình hình sử dụng có hiệu quả vắc xin, thuốc điều trị được cấp và kinh phí nhập khẩu trang thiết bị y tế là 46 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình COVID-19 còn phức tạp, có thể phát sinh các dịch bệnh khác nên cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm vắc xin, thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh, người làm sai cần bị xử lý. với, và những người làm tốt Bằng khen, để khuyến khích, tôn trọng, khen thưởng.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống, cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc thực tiễn, nhất là phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để giải quyết vấn đề quy hoạch, đầu tư công, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. các quy hoạch, kế hoạch mục tiêu quốc gia, các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, đất rừng, ruộng lúa …

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác định giải ngân vốn đầu tư công là ưu tiên, vừa giải quyết được những điểm nghẽn, bức xúc của người dân, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và các đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng. rà soát kế hoạch đầu tư vốn và điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi nước ngoài, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia. .

Thủ tướng cho rằng, quy hoạch phục hồi và phát triển là kế hoạch quy mô lớn, chưa từng có, không tránh khỏi vướng mắc nhưng phải nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức tốt kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng; tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện các quy định của pháp luật về tự chủ đại học, tự chủ đại học. làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa để tạo thuận lợi, tiết kiệm, giảm chi phí, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh, sinh viên và phụ huynh.

About the Author

NT