Unit 6 lớp 8: Communication | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Unit 6: Folk tales

Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 6 Folk tales – Communication – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1.a Look at pictures. Then put the … (Nhìn vào các bức tranh. Sau đó sắp xếp theo thứ tự các phần của câu chuyện cổ tích.)

Gợi ý và hướng dẫn dịch:

1 – h

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sống trong một khu rừng. Một ngày nọ, cô đi thăm bà cô ấy.

2 – a

Khi cô ấy đang hái hoa trên vệ đường, cô ấy gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”. Cô gái nói: “Tôi đang đi thăm bà của tôi.”

3 – e

Vì vậy con sói lập một kế hoạch. Nó chạy đến nhà bà và nuốt bà vào bụng. Nó đi vào giường bà.

4 – f

Một lúc sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nhà. Cô ấy nhìn vào con sói và nen “Bà ơi, bà có đôi mắt thật to!, nó trả lời “Để nhìn con thật rõ đấy con!”.

5 – d

Sau đó cô ấy nói: “Bà ơi, cái tai của bà thật to!”, nó trả lời: “Để nghe con rõ hơn đó!”.

6 – c

Cuối cùng cô ấy nói: “Bà ơi, răng bà thật to!”, con sói trả lời: “Để ăn con đấy”.

7 – b

Người tiều phu đang làm việc trong rừng. Ông nghe tiếng hét lớn và chạy đến nhà.

8 – g

Ông ấy đánh vào đầu con sói. Con sói mở to miệng ra và la hét và bà nhảy ra. Con sói chạy đi.

b. Work in pairs. Compare your answers with … (Làm việc theo cặp. So sánh câu trả lời của bạn với của bạn khác. Thảo luận về sự khác nhau.)

Các bạn tự so sánh, tìm ra điểm khác nhau và thảo luận nhé.

2. Work in groups. In turn, retell … (Thực hành theo nhóm. Lần lượt kể lại câu chuyện cổ tích này cho các thành viên trong nhóm bằng từ ngữ của chính bạn. Chọn người kể chuyện hay nhắt trong nhóm.)

Gợi ý:

One day, Little Red Riding Hood’s gave her a basket to her sick granny. When she was picking up flowers in the side of the road, A Wolf appeared and asked her where she was going and she told him to her granfmother’s house; So hen ran ahead of her. When Little Red Riding Hood got to her granny’s house, the wolf had alreadly arrived and eaten her grandmother, however Red Riding Hood didn’t know this and entered. She saw her grandma she thought something was odd because her grandmother looked strange. That is when the wolf ate her as well! Luckily, a woodcutter heard the scream and ran the house to save Little Red Riding Hood and her grandma. Finally, the wolf ran away into the forest.

3. Work in groups. Discuss and write … (Thực hành theo nhóm. Thảo luận và viết một cái kết cho câu chuyện cổ tích này. Chia sẻ kết quả với các nhóm khác.)

Gợi ý:

The wolf follows Little Red Riding Hood to her grandmother’s house. The wolf knocks at the door and asks for some food because she’s hungry and pregnant. Grandma kindly feeds the wolf and that night the wolf gives birth to six pups. The grandma shelters the wolf and her litter and in return the wolf raises her pups to protect the grandma in her senior years, like service dogs. The wolf family also keeps an eye on Little Red while she grows up and chase away any bad boyfriends who come knocking at Red’s door. Eventually a nice, hardworking young man with a male wolf meets and marries Little Red. The wolves begin their own family and everyone lives happily ever after.

Bài giảng: Unit 6 Folk tales – Communication – Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Match the words with …

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. These are popular characters in … 2. These creatures are …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1a. Read part of the conversation … 2. Complete the following …

 • Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1a. Look at pictures. Then put the … 2. Work in groups. In turn, …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the fable The Starfruit Tree. … 2. Read the story again …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen to the fairy tale … 2. Listen again. Fill …

 • Looking Back (phần 1-7 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Think of an example for … 2. Write the correct …

 • Project (phần 1-3 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the fairy tale … 2. Imagine you are a character …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án