Tín dụng thương mại: Khái niệm, đặc điểm và phân loại

5
/
5
(
3
bầu chọn
)

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và đồng thời nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng thường được thể hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Ngày nay, tín dụng thương mại là một thuật ngữ không hề xa lạ trong giới doanh nghiệp. Cùng Luận Văn Việt tìm hiểu tổng quan về tính dụng thương mại qua bài viết dưới đây nhé.

hinh-anh-tin-dung-thuong-mai-1

1. Khái niệm tín dụng thương mại là gì?

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa những doanh nghiệp dưới hình thức mua và bán chịu sản phẩm & hàng hóa. Đây là quan hệ tín dụng giữa những nhà phân phối – kinh doanh thương mại được triển khai dưới hình thức mua và bán, bán chịu sản phẩm & hàng hóa .
Hành vi mua và bán chịu sản phẩm & hàng hóa được xem là hình thức tín dụng – người bán chuyển giao cho người mua quyền sử dụng vốn trong thời điểm tạm thời trong một thời hạn nhất định, và khi đến thời hạn đã được thỏa thuận hợp tác, người mua phải hoàn trả vốn cho người bán dưới hình thức tiền tệ và cả phần lãi cho người bán chịu. ( Theo Wikipedia )
Tín dụng thương mại là loại tín dụng dưới hình thức những nhà kinh doanh ứng vốn cho nhau hoặc vay lẫn nhau, bằng cách bán chịu hàng hoá hay trải qua lưu thông kỳ phiếu, nhờ đó làm thông suốt và thôi thúc lưu thông tư bản. ( Từ điển Bách khoa Viêt Nam, tập 4, trang 414 )
Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa những doanh nghiệp, được triển khai dưới hình thức mua bán chịu, mua và bán trả chậm hay trả góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thoả thuận doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ .

2. Các loại tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại hoàn toàn có thể được phân loại thành 2 loại :

 • Tín dụng thương mại tự do: Là tín dụng được chấp nhận trong khoảng thời gian được hưởng chiết khấu.
 • Tín dụng thương mại có chi phí: Là tín dụng ngoài tín dụng thương mại tự do với chi phí bằng đúng % chiết khấu cho phép.

Thông thường những nhà quản trị kinh tế tài chính thường sử dụng lại tín dụng thương mại tự do, họ sẽ chỉ sử dụng tín dụng thương mại có ngân sách khi nghiên cứu và phân tích ngân sách vốn và chắc như đinh rằng nó nhỏ hơn ngân sách vốn có từ những nguồn khác .

3. Đặc điểm tín dụng thương mại

 • Tín dụng thương mại vốn cho vay dưới dạng hàng hóa hay một bộ phận của vốn sản xuất chuẩn bị chuyển hóa thành tiền, chưa phải là tiền nhàn rỗi.
 • Người cho vay (chủ nợ) và người đi vay (con nợ) đều là những doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.
 • Khối lượng tín dụng lớn hay nhỏ phụ thuộc vào tổng giá trị của khối lượng hàng hóa được đưa ra mua bán chịu.

hinh-anh-tin-dung-thuong-mai-2

4. Công cụ lưu thông của tín dụng thương mại

Thương phiếu

Cơ sở pháp lý xác lập quan hệ nợ nần của tín dụng thương mại là giấy nhận nợ, được gọi là kỳ phiếu thương mại hay gọi tắt là thương phiếu. Thương phiếu là chứng từ có giá ghi nhận nhu yếu thanh toán giao dịch hoặc cam kết giao dịch thanh toán không điều kiện kèm theo một số tiền xác lập trong một thời hạn nhất định .

Đặc điểm của thương phiếu

 • Thương phiếu mang tính trừu tượng
 • Thương phiếu mang tính bắt buộc
 • Thương phiếu mang tính lưu thông.

Phân loại thương phiếu

Dựa trên cơ sở người lập :

 • Thương phiếu do người mua chịu lập ra gọi là lệnh phiếu
 • Thương phiếu do người bán chịu lập ra gọi là hối phiếu.

Dựa trên phương pháp ký chuyển nhượng ủy quyền :

 • Thương phiếu vô danh
 • Thương phiếu đích danh
 • Thương phiếu ký danh.

5. Ưu nhược điểm của tín dụng thương mại

5.1 Ưu điểm

 • Tín dụng thương mại góp phần đẩy nhanh quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, làm cho chu kỳ sản xuất rút ngắn lại
 • Tín dụng thương mại tham gia vào quá trình điều tiết vốn giữa các doanh nghiệp một cách trực tiếp mà không thông qua bất kỳ cơ quan trung gian nào
 • Tín dụng thương mại góp phần làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, làm giảm chi phí lưu thông xã hội.

5.2 Nhược điểm

 • Về quy mô: lượng giá trị cho vay bị hạn chế, chỉ giới hạn trong khả năng vốn hàng hoá mà họ có
 • Về thời gian: ngắn thường là dưới 1 năm
 • Về điều kiện kinh doanh, chu kỳ sản xuất: Thời gian doanh nghiệp muốn bán chịu không phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cần mua chịu thì tín dụng thương mại cũng không xảy ra
 • Về phạm vi: bị hạn chế chỉ xảy ra giữa các doanh nghiệp với nhau, và phải quen biết và tin tưởng nhau
 • Về sự phù hợp: Được cấp dưới hình thức hàng hoá, vì vậy doanh nghiệp bán chịu chỉ có thể cung cấp cho một số doanh nghiệp nhất định – những doanh nghiệp có nhu cầu đúng thứ hàng hoá đó để phục vụ sản xuất hoặc kinh doanh.

hinh-anh-tin-dung-thuong-mai-3

6. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn

6.1. Về phía khách hàng

Các chỉ tiêu định tính:

 • Dự án sử dụng vốn vay trung dài hạn của ngân hàng có đủ cơ sở pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để thực hiện được.
 • Vốn vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, đảm bảo đủ khả năng trả ngân hàng nợ gốc và lãi, trang trải chi phí khác và để lại cho doanh nghiệp một khoản thu nhập.

Các chỉ tiêu định lượng:

 • Thời gian thi công, thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ.
 • Chi phí phải không được vượt quá mức chi phí cho phép.
 • Doanh thu phải không được thấp hơn mức doanh thu dự kiến.
 • Lợi nhuận phải đạt hoặc vượt quá mức lợi nhuận đã định trong dự án.

6.2. Về phía ngân hàng

Các chỉ tiêu định tính:

 • Cho vay phải tuân thủ ba nguyên tắc: vốn vay phải được đảm bảo bằng tài sản đảm bảo nợ vay, phải hoàn trả vốn, lãi đúng thời hạn và theo cam kết tại hợp đồng tín dụng đã ký.
 • Cho vay phải tuân thủ các điều kiện như lập hồ sơ cho vay, có phương án sản xuất kinh doanh, có báo cáo tài chính, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tài sản thế chấp hợp pháp… kèm theo đó là việc kiểm tra trước, trong và sau khi vay.

Các chỉ tiêu định lượng:

 • Chỉ tiêu dư nợ:

Chỉ tiêu dư nợ = ( Dư nợ tín dụng trung dài hạn ) / ( Tổng dư nợ tín dụng )
Chỉ tiêu này cho thấy dịch chuyển tỷ trọng dư nợ trung dài hạn trong tổng dư nợ tín dụng của một ngân hàng nhà nước qua những thời kỳ khác nhau. Có thể nghiên cứu và điều tra dịch chuyển quy mô, khối lượng tín dụng trung dài hạn. Nếu chỉ xem xét tử số, tỷ suất này càng cao chứng tỏ mức độ tăng trưởng ngày càng có uy tín. Vì tín dụng trung dài hạn có rất nhiều rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn, thế mà dư nợ là lớn chứng tỏ mối quan hệ người mua – Ngân hàng là an toàn và đáng tin cậy .

 • Chỉ tiêu nợ quá hạn:

Tỷ lệ nợ quá hạn = ( Nợ quá hạn tín dụng trung dài hạn ) / ( Tổng dư nợ tín dụng )
Nợ quá hạn là điều không mong ước của ngân hàng nhà nước. Nó làm giảm hiệu suất cao tín dụng của ngân hàng nhà nước và những ngân hàng nhà nước luôn tìm cách giảm tỷ suất này .
Chỉ tiêu này cho thấy trong 100 % dư nợ tín dụng trung – dài hạn thì có bao nhiêu Tỷ Lệ là nợ quá hạn. Thể hiện tỷ suất nợ không giao dịch thanh toán đúng hạn trên tổng dư nợ. Các ngân hàng nhà nước có tỷ suất này thấp chứng tỏ hiệu suất cao tín dụng cao .

hinh-anh-tin-dung-thuong-mai-4

 • Chỉ tiêu nợ khó đòi (nợ xấu)

Tỷ lệ nợ xấu = ( Nợ xấu của tín dụng trung dài hạn ) / ( Tổng dư nợ tín dụng trung dài hạn )
Nếu tỷ suất này cao thì nó phản ánh rằng món cho vay của ngân hàng nhà nước có chất lượng rất thấp, hoạt động giải trí của ngân hàng nhà nước không có hiệu suất cao và những chỉ tiêu khác để nhìn nhận chất lượng tín dụng trung dài hạn trở nên không có giá trị. Vì vậy chỉ tiêu này không có hoặc càng thấp càng tốt .

 • Chỉ tiêu lợi nhuận:

Tỷ lệ doanh thu = ( LN từ tín dụng trung dài hạn ) / ( Tổng dư nợ tín dụng trung dài hạn )
Thông qua chỉ tiêu này, ta sẽ thấy được năng lực sinh lời của tín dụng trung dài hạn. Bất kỳ một khoản tín dụng nào mặc dầu đó là khoản thời gian ngắn hay trung dài hạn không hề xem là có chất lượng cao nếu nó không đem lại doanh thu thực tiễn cho ngân hàng nhà nước .
Tuy nhiên so với những ngân hàng nhà nước, đặc biệt quan trọng là những ngân hàng nhà nước quốc doanh thì doanh thu nhiều khi không phải là cái đích để ngân hàng nhà nước hướng tới mà điều quan trọng là triển khai được chủ trương, chủ trương của Đảng và nhà nước .
Vì sự sống sót và tăng trưởng của bản thân ngân hàng nhà nước mà ngân hàng nhà nước không hề cho vay những món vay có doanh thu bằng không hoặc nhỏ hơn không. Nhìn chung nếu như những chỉ tiêu khác giữa những dự án Bất Động Sản cho vay là như nhau thì dự án Bất Động Sản cho vay nào đem lại doanh thu cao hơn vẫn thường được những ngân hàng nhà nước ưu tiên hơn. Thường thì chỉ tiêu này càng cao càng tốt .

Bài viết trên đã tổng hợp gửi đến bạn những kiến thức tổng quan về tín dụng thương mại. Mong rằng kiến thức mà Luận Văn Việt chia sẻ có thể giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ 0915 686 999 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Nguồn: Luanvanviet.com

0/5
( 0 Reviews )

Hình ảnh tác giả Luận Văn Việt group

Hiện tại tôi đang đảm nhiệm vị trí Content Leader tại Luận Văn Việt. Tất cả những nội dung đăng tải trên website của Luận Văn Việt đều được tôi kiểm duyệt và lên kế hoạch nội dung. Tôi rất yêu quý việc viết lách ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và đến nay thì tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm tay nghề viết bài .
Hy vọng hoàn toàn có thể mang đến cho bạn đọc thật nhiều thông tin hữu dụng về toàn bộ những chuyên ngành, giúp bạn triển khai xong bài luận văn của mình một cách tốt nhất !