Dạy con tạo thần tượng “Trí Tuệ”

Bên cạnh việc chăm sóc nuôi dưỡng, cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái nên người. Nghĩa là cha mẹ cần tham gia chuyển nghiệp cho con cái. Đây là nội dung giáo dục cơ bản để hình thành nhân cách của trẻ em.

Vào một dịp nọ, Đức Thế Tôn, đang sống tại thành phố Savet, đã hét lên với các Tỳ-kheo:

Vị sư, một tín đồ chính trực, đã khuyên nhủ đứa con trai duy nhất của bà, kháu khỉnh, đáng yêu như sau:

“Những đứa con thân yêu của tôi, như trưởng giả Citta, như Hattaka của Avala.” Chúng là hình mẫu trong số các đệ tử nam cư sĩ của tôi.

“Con yêu dấu của ta, nếu con đi ra ngoài, hãy giống như Shariputra và Muggallana.” Chúng là hình mẫu cho các đệ tử của ta, hỡi các Tỳ kheo.

Nhà sư, một tín đồ ngay thẳng, đã đưa ra lời khuyên sau đây cho cô con gái xinh xắn và đáng yêu duy nhất của mình:

“Những đứa con thân yêu của tôi, như mẹ của Nanda, Khujjutara và Velukandakiyà.” Chúng là hình mẫu trong số các nữ đệ tử của tôi.

“Con yêu dấu của ta, nếu con đi ra ngoài, hãy giống như Tỳ khưu Khema và Uppalavanna.” Họ là những người gương mẫu trong số các đệ tử của tôi.

“Con trai yêu quý, đừng để sự quan tâm, tôn trọng và danh vọng chạm vào con.”

(ĐTKVN, Tương Y bát bộ II, Chương 6, Chương 3, phần Những người con và những người con gái [trích], NXB VNCPHVN, 1993, tr.408)

Cách Đức Phật dạy cách nuôi dạy con cái và hướng dẫn chúng đi trên con đường đúng đắn

bàn luận:

Như câu nói: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nghĩa là tính cách của con cái tùy theo nghiệp của nó, cha mẹ khó mà can thiệp được.

Đúng như vậy, tính cách của con người phản ánh nghiệp lực của chính họ. Tuy nhiên, nghiệp, cũng giống như mọi thứ khác, là vô thường, vì vậy nó có thể được chuyển hóa. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc nuôi dưỡng, trách nhiệm của cha mẹ là giáo dục con cái nên người. Nghĩa là cha mẹ cần tham gia chuyển nghiệp cho con cái. Đây là nội dung giáo dục cơ bản để hình thành nhân cách của trẻ em.

Có câu “Dạy con từ khi lên ba” nhưng thực tế các bậc cha mẹ đã dạy con từ khi… thai nghén và kéo dài cho đến tận thế. Theo Trí Tuệ Đức Chí Tôn, một trong những yếu tố quan trọng của việc giáo dục con cái là phải đề phòng, nếu không sẽ tránh xa mùi danh và tài. Bởi trên đời, nhiều chuyện trớ trêu, đối nghịch và cay đắng cũng từ đây mà ra. Đã từng có nhiều người dị dạng, lười biếng, bạc tình, bội bạc, vô ơn, bạc nghĩa, không mục đích vì luôn theo đuổi miếng mồi lợi nhuận.

Cha mẹ không chỉ nên cảnh giác và cẩn thận, không để danh tiếng và mùi thơm của mình với người khác, mà còn phải giữ những tấm gương sáng như: Citta và Hattaka, Khujjutara và Velukandakiyà, những người đàn ông và phụ nữ tốt bụng tại gia, đối với các vị thánh. Sàriputta và Moggalana, Khema và Uppalavanna xuất sắc cho con cái nghiên cứu học hỏi. Hơn hết, tính cách của cha mẹ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến con cái của họ. Vì vậy, để con nên người, cha mẹ cần cố gắng phấn đấu để trở thành điểm tựa, là ngọn đuốc soi đường cho con.

Quangtan

tin tức liên quan