Địa Lí lớp 6 | Giải bài tập SGK Địa Lí 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn

[Địa Lí lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo] Soạn, Giải bài tập Địa Lí lớp 6 sách mới với lời giải được biên soạn chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Địa Lí 6 của cả ba bộ sách mới.

Mục lục Giải bài tập Địa Lí lớp 6 – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 6 – sách Kết nối tri thức

 • Bài mở đầu

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

 • Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

 • Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

 • Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

 • Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

 • Bài 5: Lược đồ trí nhớ

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh của hệ mặt trời

 • Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

 • Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

 • Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

 • Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

 • Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

 • Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

 • Bài 12: Núi lửa và động đất

 • Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

 • Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

 • Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

 • Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

 • Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

 • Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

 • Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

 • Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

 • Bài 21: Biển và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

 • Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

 • Bài 23: Sự sống trên Trái Đất

 • Bài 24: Rừng nhiệt đới

 • Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

 • Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Chương 7: Con Người và thiên nhiên

 • Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

 • Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

 • Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

 • Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 6 – sách Cánh diều

 • Bài mở đầu: Tại sao cần học Địa Lí?

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

 • Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

 • Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

 • Bài 3: Lược đồ trí nhớ

 • Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Chương 2: Trái Đất – Hành tinh trong hệ Mặt Trời

 • Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

 • Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí

 • Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

 • Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

 • Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất

 • Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

 • Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

 • Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

 • Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

 • Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

 • Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

 • Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

 • Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

 • Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

 • Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

 • Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

 • Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

 • Bài 23: Thực hành: Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 • Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

 • Bài 25: Con người và thiên nhiên

 • Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 6 – sách Chân trời sáng tạo

 • Bài mở đầu: Tại sao cần học Địa lí?

Chương 1: Bản đồ – Phương tiện thể hiện bề mặt Trái đất

 • Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ Địa lí

 • Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

 • Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

 • Bài 4: Lược đồ trí nhớ

Chương 2: Trái đất – Hành tinh của hệ mặt trời

 • Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

 • Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

 • Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả

 • Bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

Chương 3: Cấu tạo của Trái đất, Vỏ Trái đất

 • Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

 • Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

 • Bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

 • Bài 12: Lớp vỏ khí. Khí áp và gió trên Trái Đất

 • Bài 13: Thời tiết và khí hậu

 • Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Bài 15: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa

Chương 5: Nước trên trái đất

 • Bài 16: Thủy quyền. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà

 • Bài 17: Sông và hồ

 • Bài 18: Biến và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái đất

 • Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

 • Bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

 • Bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 • Bài 22: Dân số và phân bố dân cư

 • Bài 23: Con người và thiên nhiên

 • Bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác:

Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bộ sách lớp 6 Cánh diều:

Bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo:

Lời giải bài tập môn Địa Lí lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Địa Lí 7 (Cánh diều)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

 • Giải bài tập Địa Lí 6 (ngắn nhất)
 • Lý thuyết & Trắc nghiệm Địa Lí 6
 • Giải Tập bản đồ Địa Lí 6
 • Giải vở bài tập Địa Lí 6
 • Giải Sách bài tập Địa Lí 6
 • Top 24 Đề thi Địa Lí 6 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án