Độ âm điện là gì? Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học

Originally posted on Tháng Mười Hai 9, 2021 @ 08:06

Độ âm điện là gì? Vì sao dựa vào bảng giá trị độ âm điện người ta có thể so sánh được tính phi kim và tính kim loại của các nguyên tử nguyên tố hóa học? Trong bài viết này, các bạn sẽ được giải đáp các câu hỏi nêu trên.

Tóm tắt nội dung

Xem thêm: Cách tính độ âm điện

1. Độ âm điện là gì?

Độ âm điện của một nguyên tử là khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành các liên kết hóa học.

Độ âm điện của nguyên tử càng lớn thì tính phi kim của nó càng mạnh. Ngược lại, độ âm điện của nguyên tử càng nhỏ thì tính kim loại của nó càng mạnh.

Thang đo độ âm điện của nguyên tử nguyên tố hóa học thường được sử dụng được thiết lập theo nhà hóa học Pau-linh vào năm 1932.

2. Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học

Bảng độ âm điện của Pau-ling lấy nguyên tử flo làm chuẩn để xác định độ âm điện tương đối của các nguyên tử nguyên tố khác.

Bảng độ âm điện của các nguyên tố hóa học

Tham khảo: Công Thức Tính Khối Gỗ Tròn Đơn Giản | Gỗ Đỉnh

Nhận xét:

 • Trong một chu kì, độ âm điện của các nguyên tử tăng dần từ trái qua phải theo chiều điện tích hạt nhân.
 • Trong một nhóm, độ âm điện của các nguyên tử giảm dần từ trên xuống dưới theo chiều điện tích hạt nhân.

2.1. Độ âm điện của halogen

 • Độ âm điện của flo: 3,98
 • Độ âm điện của clo: 3,16
 • Độ âm điện của brom: 2,96
 • Độ âm điện của i ốt: 2,66

Độ âm điện của flo là cao nhất trong nhóm halogen. Độ âm điện giảm dần theo chiều clo -> brom -> i ốt.

2.2. Độ âm điện của một số kim loại

 • Độ âm điện của kali: 0,82
 • Độ âm điện của bari: 0,89
 • Độ âm điện của natri: 0,93
 • Độ âm điện của liti: 0,98
 • Độ âm điện của magie: 1,31

Xem thêm: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

3. Bài tập về độ âm điện

Bài 1. Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Tham khảo: Hiệu suất là gì? Công thức tính hiệu suất

Chọn đáp án đúng

Giải:

Chỉ cần nhớ độ âm điện của flo là lớn nhất, từ đó chọn đáp án A

Bài 2. Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng?

Giải: xem lại lý thuyết ở trên để trả lời câu hỏi này.

Bài 3. Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất? Tại sao?

Giải:

Nguyên tử của nguyên tố flo có độ âm điện lớn nhất. Bởi vì tính phi kim của flo là mạnh nhất trong tất cả các nguyên tử nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Đọc thêm: ĐH Tôn Đức Thắng: Điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 từ 20 điểm

5 / 5 ( 1 bình chọn )