Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cần là những tấm gương sáng

Cách đây đúng 580 năm, khi Dan Renzhong viết văn bia cho người đỗ Tiến sĩ đầu tiên (1442) tại trường Nhâm Tuất, ông đã viết: “Hiền tài là sức mạnh của một quốc gia, và nguyên tắc thịnh sẽ làm cho nước mạnh và thịnh mà suy thì nguyên nước suy, vì vậy Thánh Hoàng không thể không lấy việc tu dưỡng nhân tài, tuyển chọn học sĩ, tu dưỡng quốc lộ làm nhiệm vụ cần thiết. ”Điều này cho thấy giáo dục là quan trọng, và vai trò của đội ngũ trí thức là tư tưởng nhất quán và xuyên suốt trong nền văn hóa dân tộc. Đây cũng là lý do Việt Nam có được sức mạnh từ việc chú trọng giáo dục và tuân thủ các giá trị của lớp tiên phong trong việc hình thành, gìn giữ và trao truyền truyền thống văn hóa.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Trí thức giúp mở mang xã hội trí thức về thế giới, trong khi nghệ sĩ và nhà văn mở ra về chân, thiện, mỹ và tình yêu thương con người. Nếu trí thức – thường là Nho sĩ – đã có đóng góp to lớn trong việc tạo ra những tác phẩm để lại dấu ấn trong văn hóa học thuật và văn hóa dân gian, thì các văn nghệ sĩ ghi dấu ấn trong văn hóa học thuật cũng góp phần vào các tác phẩm đó. Để những tác phẩm này trở nên sống động trong xã hội và khán giả. Hầu hết tất cả các sản phẩm nghệ thuật truyền thống đều hướng đến mục tiêu giáo dục đạo đức, dòng chảy văn hóa truyền thống và giá trị đạo đức cộng đồng lan tỏa qua đó tạo thành lực lượng văn hóa giúp dân tộc trường tồn.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng và đất nước ta luôn coi trọng vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Đề cương Văn hoá Việt Nam năm 1943 đã đưa ra ba nguyên tắc xây dựng văn hoá (dân tộc hoá, khoa học hoá và bình dân hoá), trong đó nguyên tắc khoa học là phát huy vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ trong việc xây dựng nền văn hoá dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đội ngũ trí thức, coi trọng vai trò của văn nghệ sĩ. Người nói: “Văn hóa soi đường soi lối dân tộc”, “Dân tộc dốt là dân tộc yếu”, “Văn hóa, nghệ thuật là mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ ngoài mặt trận”.

Lấy cảm hứng từ đó, các bài hát đã hát ca ngợi quê hương, đất nước như: “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”; “Tự hào đi lên, ôi Việt Nam ơi”; “Đảng đã cho ta cả mùa xuân của ta. trọn đời Đảng cho ta Niềm tin vào tương lai “, … đã luôn truyền cảm hứng cho bao thế hệ thanh niên xung phong xung trận; những bài hát, lời ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh như:” Hồ Chí Minh tên là đẹp nhất con người “;” Đất nước này nghiêng mình mãi nhớ ơn Người. Tên tuổi, sông núi Việt Nam muôn đời “;” Bác Hồ là tình yêu tha thiết nhất, trong lòng người, trong lòng con người ta ”… Đó vẫn là nguồn cảm hứng, là nguồn cảm hứng về tấm gương đạo đức của con người, luôn mang lại biết bao cảm xúc trong lòng người dân trên khắp mọi miền đất nước. Đây là động lực tinh thần quan trọng cho công cuộc xây dựng và giải phóng đất nước trong tương lai, đưa văn hóa trở thành biểu tượng của chủ quyền quốc gia.

Trong bối cảnh mới của đất nước, khi toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đặc biệt là các phương tiện truyền thông mới (như mạng xã hội) đã kích hoạt nhận thức của người dân về văn hóa, đạo đức của mỗi cá nhân và toàn thể quốc gia, tri thức Càng quan trọng hơn là vai trò của các phân tử, nhà văn và nghệ sĩ. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thực sự truyền cảm hứng vượt khó cho dân tộc.

Bên cạnh những tấm gương khoa học nỗ lực hết mình, các văn nghệ sĩ còn thể hiện tấm gương kiên trì đối mặt với nghịch cảnh, tiên phong sáng tạo văn hóa nghệ thuật, truyền cảm hứng cho mọi người nâng cao tinh thần và vượt qua thử thách. Trong đợt dịch Covid-19 gần đây, các bài hát như: Việt Nam! Đánh bại Covid, biên giới tài liệu, áp phích tuyên truyền, tuyên truyền chống Covid-19 hoặc các sản phẩm nghệ thuật đa dạng khác để giúp xã hội vượt qua khó khăn của đại dịch với một tinh thần quyết tâm. Nhiều hơn, thoải mái hơn. Vào thời điểm này, các nghệ sĩ và nhà văn đã giúp đất nước này trở nên tự tin và kiên cường hơn khi đối mặt với nghịch cảnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phức tạp hiện nay, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đều gặp phải một số vấn đề. Nghiên cứu khoa học, hoạt động nghệ thuật không chỉ nhằm giải thích và mô tả thế giới, mà còn có tác động tích cực đến việc thay đổi và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy hiện tượng nhiều trí thức, văn nghệ sĩ chưa thực sự tâm huyết trong việc giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, xa rời thực tế. Thiếu những tác phẩm, nhân vật, công trình khoa học xứng tầm thời đại, vẻ vang cho đất nước. Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn rất yếu, chưa định hướng được thẩm mỹ của công chúng. Trường hợp gần đây của MV Sun Dong – không có ai cả, triển lãm tranh Điện Biên Phủ của họa sĩ Mai Weiming và nhiều trường hợp khác cho thấy sự thiếu hụt vai trò chủ đạo của nghệ thuật đối với nghệ thuật, dẫn dắt sự phát triển của văn hóa dân tộc và đạo đức cá nhân trong giai đoạn hiện nay. và trong vài năm tới.

Tất nhiên, trong thời đại sắp tới, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cần đóng vai trò tích cực hơn nữa, góp phần xác lập quan niệm phát triển đất nước trong thời kỳ mới theo hoàn cảnh và điều kiện đất nước Việt Nam. , đồng bộ với tình hình thế giới, xây dựng hình ảnh tích cực về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời xây dựng một tòa nhà tráng lệ về khoa học, nghệ thuật, dấn thân, nhân văn, khí phách thời đại.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cần là những tấm gương sáng, được mọi thành phần trong xã hội noi theo để định hướng cho lối sống, nhân cách và giá trị của mình: “Tôi tin rằng đối với một đất nước, một nền Văn hóa được tôn trọng, trọng nhân tài, những con người có truyền thống yêu nước và cách mạng; nhân dân đoàn kết, cần cù, đổi mới; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc, vì tương lai của Tổ quốc. đất nước, đầy nhiệt huyết và tài năng Đội ngũ; Với sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng loạt của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, chấn hưng và xây dựng thành công nền văn hóa Việt Nam tiên tiến … ngày càng phồn vinh, xứng danh ngàn đời truyền thống văn hiến lâu đời và chủ nghĩa anh hùng. Đất nước và thế giới Các cường quốc năm châu kề vai sát cánh ”.

Phó Giáo sư Pei Huishan, Đại biểu Quốc hội lần thứ 15, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội

About the Author

NT