Đủ để trang trải trình độ đại học dựa trên lộ trình học phí dự kiến ​​đến n ăm 2025

Video Thứ trưởng Bộ GD & ĐT thông tin sơ lược về lộ trình tăng học phí:

Theo quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đã tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định về khung học phí. Trước đây, chúng ta đã có Nghị định 86, có hiệu lực đến hết năm học 2020-2021.

“Năm 2021, chúng tôi kiến ​​nghị Chính phủ ban hành Nghị định số 81 quy định khung học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2021, 2022. Tại thời điểm chuẩn bị ban hành, dịch COVID-19 đã bùng phát tương đối phức tạp. , Bộ Giáo dục đã đề xuất Và giữ nguyên mức học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 “, ông Huang Mingshan, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Về khung học phí các năm học tiếp theo, đối với giáo dục phổ thông, khung học phí đến năm 2022 do Nghị định số 81 quy định.

Trong vài năm tới, Hội đồng nhân dân địa phương quyết định mức học phí hoặc cấp học địa phương áp dụng đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông theo tình hình kinh tế – xã hội cụ thể, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, địa phương. đặc điểm, mức đóng góp thực tế của người dân … Hơn 7,5% / năm.

Học phí đại học dự kiến ​​sẽ được thanh toán hết vào năm 2025, trong khi đối với giáo dục mầm non và phổ thông, học phí sẽ được tính đủ vào năm 2030, theo biểu học phí đã được mở rộng trong hướng dẫn Nghị quyết 19 của Chính phủ. trung tâm.

Nghị định quy định phạm vi, giới hạn trên và dưới của học phí, và nơi quy định học phí theo mức học phí.

Mặc dù đã đến lúc dịch trở lại bình thường, nhưng việc phục hồi kinh tế và xã hội sẽ còn mất nhiều thời gian. Những nơi có nhiều gia đình có nhu cầu thì học phí do nơi đó thông báo. Tại các trường đại học, mức độ tự chủ tài chính khác nhau.

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục đã có văn bản chấp thuận gửi các bộ, ngành và địa phương, yêu cầu hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định mức học phí và lộ trình tăng học phí căn cứ vào điều kiện của từng địa phương. khả năng đóng góp của mọi người. Bộ cũng đã tăng cường kiểm tra việc thu học phí của các cơ sở giáo dục để đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Tại cuộc họp Chính phủ sáng 4/6, Bộ GD & ĐT được chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí, đặc biệt nghiên cứu toàn diện tác động của việc tăng học phí đối với các ngành học, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên. những gia đình gặp khó khăn. .

Trên cơ sở này, đề nghị chính phủ có những biện pháp hỗ trợ cần thiết. Điều này đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng về tác động đối với các cấp học khác nhau để đưa ra các khuyến nghị phù hợp. Bộ cũng tiếp tục xây dựng các hướng dẫn để trong khuôn khổ đó, các cơ sở đại học và địa phương có thể điều chỉnh tùy từng trường hợp cho phù hợp với từng trường, từng nơi, khả năng chi trả của người dân và nhu cầu của người dân. trong tình hình mới.

About the Author

NT