Hồ Chí Minh lấy ý kiến ​​về mức học phí mới năm học 2022

Cụ thể, đề xuất phương án áp dụng mức sàn học phí tại Điều 9, Điều 2, điểm a Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập không đủ khả năng thu học phí bình thường. Thường xuyên áp dụng đối với nhóm 1 và nhóm 1 2. Đặc biệt trường mầm non nhóm 2, mức thu học phí sẽ bằng mức thu học phí cơ sở năm học 2021-2022 theo quy định tại Nghị quyết số 28/2021 / NQ của Thành phố. Hội đồng nhân dân thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 là:

Nhóm 1 gồm sinh viên đang học tại các trường trên địa bàn TP.HCM. Quận Thọ Dehe: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 gồm học sinh học tại các trường huyện sau: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

Bộ GD-ĐT TP.HCM cho biết trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, đề xuất tăng học phí là vấn đề rất nhạy cảm. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP, khung học phí năm học 2022-2023 hiện hành quy định mức thấp hơn từ 100.000 đến 300.000 đồng / học sinh đối với tất cả các bậc học ở thành thị và nông thôn, tương đương với Nhóm 1 và 2. / moon. Đồng thời, giảm thiểu chênh lệch về mức tăng tuyệt đối học phí so với thu nhập cho năm học 2021-2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo so sánh sự khác biệt giữa mức học phí đề xuất 2022-2023 so với trước đây, cho rằng khung học phí đề xuất là phù hợp với quy định và điều kiện, thực tế, khả năng đóng góp của người học, việc thu học phí giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo tăng nguồn thu, khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh thuộc diện chính sách được đến trường, học tập có điều kiện, tạo sự đồng thuận xã hội.

Ngoài ra, nó cũng sẽ giúp ngân sách quốc gia tăng mức đầu tư cho mỗi học sinh, tác động nhiều hơn đến việc điều chỉnh ngân sách đầu tư ở những nơi khó khăn, và thực hiện tốt hơn sự công bằng của hệ thống giáo dục.

Bộ GD-ĐT TP.HCM cho rằng học phí chênh lệch giữa khu vực nội thành và nội thành là do TP.HCM duy trì mức học phí thấp những năm trước, không tăng trong kỳ. . 6 năm qua đảm bảo số tầng tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Theo dự thảo cho năm học 2023-2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mức học phí cụ thể dựa trên chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, dựa trên cơ sở: mức tăng thu nhập. năm sau không vượt quá 7,5% và không vượt quá định mức trên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành, quận, huyện quan tâm, góp ý vào dự thảo nghị quyết, hoàn thiện xin ý kiến ​​Ủy ban nhân dân Thành phố. . .HCM trình HĐND TP.HCM tuân thủ quy trình, thủ tục lập văn bản quy phạm pháp luật.