Hồ Chí Minh phê duyệt chính sách hỗ trợ học phí bắt đầu từ năm học 2022

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn chấp thuận chủ trương của thành phố tăng mức hỗ trợ học phí từ năm học 2022-2023 trở đi.

Cụ thể, xin xem tờ trình số 1592 / SGDĐT-KHTC ngày 19/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo TP. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ trương tăng mức hỗ trợ học phí đối với các trường trung cấp công lập và ngoài công lập từ năm học 2022-2023 trở về sau. Thống nhất về chủ trương xây dựng mức hỗ trợ học phí đối với học sinh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp nghiên cứu, phát triển quy định mức hỗ trợ phù hợp cho các cấp học (trừ tiểu học) để giảm mức độ ảnh hưởng của Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP ngày 27 đối với tác động xã hội của việc điều chỉnh học phí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 6 năm 2022 theo quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Được biết, trong tờ trình của Bộ GD-ĐT TP.HCM, nhằm giảm tác động của việc điều chỉnh học phí, Bộ GD-ĐT đã trình UBND TP chấp thuận chủ trương hỗ trợ. mức học phí của các trường công lập, ngoài công lập năm học 2022-2023 và cao hơn đối với trường công lập và ngoài công lập năm học 2022-2023. Mức học phí công lập đối với các trường trung học cơ sở dự kiến ​​nộp tại TP. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để phê duyệt theo quy định.