Hướng Dẫn Các Bước Học Vẽ Tranh Cơ Bản Tại Mỹ Thuật Bụi

Giới thiệu hoạ phẩm cho người mới học màu nước

23/04/2020 Tự học vẽ

Mọi người đã chuẩn bị những dụng cụ gì cho việc học màu nước rồi nhỉ? Để giúp mọi người hình dung rõ hơn về các họa phẩm cần khi mới học màu