Tìm hiểu về liên tưởng thương hiệu

Định hình những nhóm liên tưởng thương hiệu là một trong những trách nhiệm của quản trị thương hiệu. Một số ví dụ về liên tưởng thương hiệu hoàn toàn có thể kể đến như : dấu phẩy Nike, màu xanh dương Pepsi, nhạc chuông Nokia …

Liên tưởng thương hiệu không phải là lý do mua hàng mà nó cung cấp sự thân quen và phân biệt trong tâm trí người tiêu dùng. Liên tưởng thương hiệu liên quan đến nhận thức về chất lượng của một thương hiệu như một thực thể rõ ràng. Ví dụ: Hyatt Hotel được liên tưởng đến sự sang trọng và thoải mái, BMW được liên tưởng đến sự tinh tế, máy móc kỹ thuật cao… Hầu hết các liên tưởng thương hiệu nổi tiếng đều gắn với chủ sở hữu của thương hiệu đó như Bill Gates và Microsoft, Reliance và Dhirubhai Ambani…

Liên tưởng thương hiệu

Liên tưởng thương hiệu là bất cứ thứ gì có liên quan đến thương hiệu nằm sâu trong tâm trí của khách hàng. Do đó, thương hiệu cần được liên kết với những điều tích cực, đây là công việc của quản trị thương hiệu khi các chủ sở hữu nghiên cứu quản trị thương hiệu là gì trong quá trình làm việc và điều hành doanh nghiệp.

Liên tưởng thương hiệu là những thuộc tính của thương hiệu đến từ tâm trí của khách hàng khi họ nói về thương hiệu. Nó có liên quan đến ý nghĩa đen và nghĩa bóng, yếu tố mà khách hàng liên tưởng hay liên kết đến một tên thương hiệu cụ thể. Liên tưởng thương hiệu cũng có thể được định nghĩa là mức độ nhận biết sản phẩm/dịch vụ cụ thể nằm trong hạng mục hay loại sản phẩm/dịch vụ. Khi lựa chọn tên thương hiệu, quản trị thương hiệu cần lựa chọn một cái tên có thể nhấn mạnh một thuộc tính quan trọng hoặc lợi ích liên quan để định vị sản phẩm của doanh nghiệp. (Tìm hiểu thêm: Tại sao phải mở rộng thương hiệu )

định vị sản phẩm của doanh nghiệp

Liên tưởng thương hiệu có thể được hình thành dựa trên cơ sở sau:

  • Khách hàng liên lạc với doanh nghiệp và nhân viên của doanh nghiệp
  • Quảng cáo
  • Truyền miệng
  • Giá bán của thương hiệu
  • Người nổi tiếng hoặc các tổ chức lớn
  • Chất lượng sản phẩm
  • Sản phẩm hoặc các chương trình của đối thủ cạnh tranh
  • Loại/hạng mục sản phẩm của thương hiệu
  • Hiển thị POP (Point of purchase – điểm mua hàng)….

Liên tưởng thương hiệu tích cực khi mẫu sản phẩm của thương hiệu vững chắc, tương thích với thị trường và tương thích với mong ước. Quản trị thương hiệu cần bảo vệ duy trì liên tưởng thương hiệu tích cực, tạo lợi thế cạnh tranh đối đầu trong thị trường. ( Tìm hiểu thêm : Rủi ro và quyền lợi khi lan rộng ra thương hiệu )