Unit 8 lớp 9: Looking back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 8: Tourism

Unit 8 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 8: Tourism – Looking back – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Fill each gap with a word from the box to complete …. (Điền vào mỗi khoảng trống với một từ từ khung để hoàn đoạn văn sau. Có 2 từ thừa.)

1. safaris/expeditions.2. expeditions/safaris3. holidays4. touring5. travellers6. experience

Hướng dẫn dịch

Nếu bạn mơ về việc sống gần gũi với môi trường hoang dã của thế giới tự nhiên thì hãy tham gia ngay vào Wildlife Tours của chúng tôi! Chúng tôi tổ chức chuyến thám hiểm động vật hoang dã truyền thống, những chuyến thám hiểm thú vị, những kỳ nghỉ dành cho gia đình và những kỳ nghỉ theo yêu cầu. Những kỳ nghỉ thám hiểm của chúng tôi đến châu Phi trải dài từ một tuần đến Kenya cho đến chuyến thám hiểm dài ngày đi từ phía Nam đến phía Đông châu Phi hơn một tháng. Thật tuyệt vời cho gia đình, các nhóm bạn bè và những du khách đi một mình, những kỳ nghỉ săn bắn của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp cho bạn trải nghiệm khó quên về động vật hoang dã. Và nhớ rằng, không có gì làm cho tim bạn đập nhanh hơn là nghe tiếng sư tử gầm về đêm.

2. Form compound nouns from the following words, then fill …. (Hoàn thành danh từ ghép từ những từ sau đây, sau đó điền vào những ô trống để hoàn thành các câu)

1. Jet lag2. Checkout3. Stopover4. sunglasses5. holidaymaker6. take-offs

3. Form compound nouns from these words then make sentences …. (Hoàn thành danh từ ghép từ những từ sau đây sau đó hoàn thành câu với những từ đó, và chia sẻ với bạn của bạn.)

1. package tour2. return ticket3. software4. round trip

4. Find and correct the mistakes in the sentences, …. (Tìm và sửa lỗi những câu sau, sử dụng mạo từ a, an, the hoặc không sử dụng mạo từ)

1. sun → the sun; UK → the UK

2. brain → the brain

3. bicycle → The bicycle

4. expedition → an/the expedition; interior → the interior

5. long trip → a long trip

6. history → in history; history of → the history of

5. Rewrite each sentence so that it has …. (Viết lại mỗi câu với nghĩa tương đương, sử dụng từ in hoa)

1. What a terrible journey (it was)!

2. We stayed at a lovely hotel by the sea.

3. The programme I watched yesterday was interesting.

4. My friend has just bought an old guitar.

5. She needs to go on a business trip to Kyoto.

6a. What would you like to do most on holiday? Tick (V) … (Bạn muốn làm gì nhất vào kì nghỉ lễ? Đánh dấu (V) 3 điều. Chia sẻ ý kiến của bạn với bạn bè)

Go camping.

Visit a museum.

relax and laze around.

b. Name three things you don’t like to do …. (Tên của 3 điều bạn ko thích làm trong kì nghỉ lễ và nói vì sao)

I don’t like to cook meals on holiday. I like to eat out and relax.

I don’t like to do my homework on holiday. I like to hang out with my friends.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 8 khác:

 • Từ vựng Unit 8: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Collocation: Which word goes …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match each word/phrase … 2. Fill each blank with a word …

 • A Closer Look 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the text … 2a. Ask and aswer the questions …

 • Communication (phần 1-3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read the following … 2. These are the top …

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups… 2. Read the passage …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Listen to the lecture …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill each gap with … 2. Form compound some nouns …

 • Project (phần 1-3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the following … 2. What are good ways …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án