Từ năm nay, học sinh lớp 2 sẽ bắt đầu học chương trình mới: Một số môn đổi tên và &quotbiến mất&quot

Năm học 2021 – 2022, Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, thay thế cho chương trình giáo dục cũ đang hiện hành. Theo đó, lớp 2 và lớp 6 năm nay được học chương trình mới, sách giáo khoa mới.

Vậy, học sinh lớp 2 sẽ học những môn gì?

Sách giáo khoa lớp 2 mới. Ảnh: ANTĐ

Theo Bộ GD-ĐT, danh mục SGK lớp 2 được phê duyệt gồm 32 cuốn thuộc 3 bộ Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo với 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng SGK môn tự chọn Tiếng Anh.

8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình mới đó là: Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm và Tiếng Anh.

Như vậy, một số môn học sẽ được thay thế và đổi tên như Thực hành thủ công, sinh hoạt lớp sẽ gộp vào Hoạt động trải nghiệm, Tập bài hát thành Âm nhạc, Thể dục thành Giáo dục thể chất. Theo một giáo viên lớp 2 tại Hà Nội, ngoài những tên sách thay đổi như trên, trong chương trình dạy mới cũng có một số môn thay đổi tên gọi như Chính tả thành Tiếng Việt – viết, Tập đọc thành Đọc, Kể chuyện thành Nói…

Cũng theo giáo viên này nhận xét: “Bộ sách giáo khoa lớp 2 năm nay nhìn chung sách mới đẹp, thiết kế khoa học, bài giảng hay, rõ ràng, sát thực với thực tế”.

Sách giáo khoa lớp 2 mới có giá thế nào?

Theo giá sách giáo khoa được công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đối với lớp 2, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” có giá 186.000 đồng. Bộ sách này bao gồm 10 cuốn: Tiếng Việt 2 tập một, Tiếng Việt 2 tập hai, Toán 2 tập một, Toán 2 tập hai, Tự nhiên và Xã hội 2, Đạo đức 2, Âm nhạc 2, Mĩ thuật 2, Hoạt động trải nghiệm 2, Giáo dục thể chất 2.

Bảng giá sách giáo khoa lớp 2 do NXB giáo dục Việt Nam công bố. Ảnh: NXBGDVN

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” có giá 179.000 đồng. Bộ này cũng gồm 10 cuốn: Tiếng Việt 2 tập một, Tiếng Việt 2 tập hai, Toán 2 tập một, Toán 2 tập hai, Tự nhiên và Xã hội 2, Đạo đức 2, Âm nhạc 2, Mĩ thuật 2, Hoạt động trải nghiệm 2, Giáo dục thể chất 2.

Riêng sách giáo khoa Tiếng Anh sẽ có: Tiếng Anh 2 giá 52.000 đồng, Tiếng Anh 2 Family and Friends giá 79.000 đồng.

Bộ sách Cánh Diều thuộc NXB Đại Học Sư Phạm TP.HCM bao gồm 10 cuốn: Tiếng Việt 2 tập một, Tiếng Việt 2 tập hai, Toán 2 tập một, Toán 2 tập hai, Tự nhiên và Xã hội 2, Đạo đức 2, Âm nhạc 2, Mĩ thuật 2, Hoạt động trải nghiệm 2, Giáo dục thể chất 2. Giá được bán tại một số nhà sách là 203.000 đồng.

About the Author

admin