Giải Toán 7 Bài 5: Hàm số | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 7

Bài 5: Hàm số

Video Giải Toán 7 Bài 5: Hàm số – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Toán 7, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 7 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 7.

 • Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 63 : ….

  Xem lời giải

 • Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau: …

  Xem lời giải

 • Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y=f(x) = 3×2 + 1 …

  Xem lời giải

 • Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y= 5x-1 …

  Xem lời giải

Luyện tập (trang 64-65)

 • Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không …

  Xem lời giải

 • Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y= f(x) = 12/x …

  Xem lời giải

 • Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y=f(x) = x2 – 2 …

  Xem lời giải

 • Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y=f(x) = 1-8x …

  Xem lời giải

 • Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y=2/3 x …

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 7 Bài 5: Hàm số

  Xem lời giải

 • Lý thuyết Hàm số (hay, chi tiết)

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Hàm số (có đáp án)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 5: Hàm số – Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Bài giảng: Bài 5: Hàm số – Cô Vũ Xoan (Giáo viên VietJack)

Các bài giải Toán 8 Tập 1 phần Đại số Chương 2 khác:

 • Luyện tập trang 64-65
 • Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
 • Luyện tập trang 68
 • Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
 • Luyện tập trang 72-73-74

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

 • Mục lục chương 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 • Mục lục chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 • Mục lục chương 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Mục lục chương 2: TAM GIÁC

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

About the Author

admin