Unit 7 lớp 7: A closer look 2| Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

Unit 7 lớp 7: A closer look 2(phần 1 → 5 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic – A closer look 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Write sentences with it. Use these cues. (Viết câu sử dụng it. Sử dụng các gợi ý sau.)

1. It’s about 700 meters from my house to Youth Club.

2. It is about 5 kilometers from my home village to the nearest town.

3. It’s about 120 kilometers from Ho Chi Minh City to Vung Tau.

4. It’s about 384,400 kilometers from the Earth to the Moon.

5. It is not very far from Ha Noi to Noi Bai Airport.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về khoảng cách trong vùng của bạn.)

A: How far is it from your house to the open-air market? (Từ nhà bạn đến chợ/siêu thị bao xa?)

B: It’s about 1 kilometer. (Khoảng 1 km.)

A: How far is it from your school to the playground? (Từ trường bạn đến sân chơi bao xa?)

B: It’s about 100 meters. (Khoảng 100 mét.)

A: How far is it from your house to the river? (Từ nhà bạn đến dòng sông bao xa?)

B: It’s about 2 kilometers. (Khoảng 2 km.)

A: How far is it from the bus station to your village? (Từ điểm đón xe buýt đến làng bạn bao xa?)

B: It’s about 4 kilometers. (Khoảng 4 km.) 

3. Complete the sentences with used to or use to and the verbs in the box below. (Hoàn thành câu với used to hoặc use to và động từ trong bảng dưới đây.))

1. used to ride.

2. used to be.

3. used to go.

4. Did you use to play.

5. did not use to feel.

Hướng dẫn dịch

1. Tôi thường đạp xe đạp 3 bánh khi còn nhỏ.

2. Trên đường từng có ít người và xe cộ.

3. Ba tôi từng đi làm bằng xe máy. Bây giờ ông ấy đi xe đạp.

4. Bạn đã từng chơi trôn tìm khi còn nhỏ không?

5. Cách đây 5 năm người ở thị trấn này chưa từng cảm thấy lo sợ vì kẹt xe.

4. Rewrite the sentences using used to. (Viết lại câu sử dụng used to.)

1. My mum used to live in a small village when she was a girl.

2. There didn’t use to be many vehicles on the roads before.

3. We used to cycle to school two years ago.

4. Now there are more traffic accidents than there used to be.

5. My uncle used to be a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

5. Work in groups. Did you use to do those things? Ask and answer. (Làm việc theo nhóm. Bạn đã từng làm những việc đó chưa? Hỏi và trả lời.)

1. Did you use to play marbles? (Bạn đã từng chơi trò bắn bi phải không?)

Yes, I did. I used to play with my friends in my hometown. (Phải. Tớ đã từng chơi với bạn bè ở quê.)

2. Did you use to play football in the street? (Bạn đã từng chơi bóng đá trên đường phố phải không?)

No, I didn’t. Because it’s dangerous. (Không. Bởi vì nó nguy hiểm.)

3. Did you use to swim in the pond near your house? (Bạn đã từng bơi ở trong cái ao gần nhà bạn phải không?)

Yes, I did. I like swimming very much. (Phải. Tớ rất thích bơi.)

4. Did you use to ride a tricycle? (Bạn đã từng đi xe đạp ba bánh phải không?)

No, I didn’t. I never had a chance. (Không. Tớ chưa từng có cơ hội.)

5. Did you use to ride a buffalo? (Bạn đã từng cưỡi trâu phải không?)

Yes, I did. When I was a child, I used to ride buffalos. (Phải. Khi tớ còn nhỏ, tớ từng cưỡi trâu.)

Bài giảng: Unit 7: Traffic – A closer look 2 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 khác:

 • Từ vựng Unit 7: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Means of transport …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Have you seen … 2. Label the signs …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Write sentences with … 2. Work in pairs …

 • Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the flags … 2. Why do these …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the picture … 2. Now match these words …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in groups … 2. Look at the following …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. What do these … 2. Write the names …

 • Project (phần 1-4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. In groups think … 2. Make some of these …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án