BTKT lớp 9 – Ôn thi tuyển sinh lớp 10 MÔN TIẾNG ANH – Thông tin tuyển sinh

THONGTINTUYENSINH.VN tập hợp các video clips bổ trợ kiến thức lớp 9 và hướng dẫn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn TIẾNG ANH. Mời các em theo dõi. Chúc các em học tập và ôn thi tốt.

* Bài 01: Present simple tense & Present continuous tense

* Bài 02: Past simple tense & Past continuous tense

* Bài 03: Past simple tense & Present perfect tense

* Bài 04: Present perfect tense & Present perfect continuous tense

* Bài 05: Expressing future

* Bài 06: Passive voice – phần 1

* Bài 07: Passive voice – phần 2

* Bài 08: Causative form

* Bài 09: Although / Though

* Bài 10: Despite / In spite of

* Bài 11: So that / In order that

* Bài 12: So as to / In order to

* Bài 13: So… that / Such… that

* Bài 14: Enough… to / Too… to

* Bài 15: “Wish” structures

* Bài 16: Cách phát âm S, ES, ED

* Bài 17: “If” structures – phần 1

* Bài 18: “If: structures – phần 2

* Bài 19: Linking words of reasons and results

* Bài 20: Relative clause – phần 1

* Bài 21: Relative clause – phần 2

* Bài 22: Relative clause – phần 3

* Bài 23: Question tags

* Bài 24: Reported speech – phần 1

* Bài 25: Reported speech – phần 2

* Bài 26: Adjectives

* Bài 27: Adverbs

* Bài 28: Articles – phần 1

* Bài 29: Articles – phần 2

* Bài 30: Determiners & Pronouns

* Bài 31: Linking words

* Bài 32: Verbs followed by “-ing” or infinitive – phần 1

* Bài 33: Verbs followed by “-ing” or infinitive – phần 2

* Bài 34: Verbes followed by prepositions

* Bài 35: Pronouns

* Bài 36: Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 – Đề số 01

* Bài 37: Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 – Đề số 02

* Bài 38: Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 – Đề số 03

* Bài 39: Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 – Đề số 04

* Bài 40: Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 – Đề số 05