Bài 1 trang 6 Toán 9 Tập 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 9

Bài 1: Căn bậc hai

Video Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.

Lời giải:

+ Căn bậc hai số học của 121 là:

121 = 11, vì 11 ≥ 0 và 112 = 121.

Căn bậc hai của 121 là 11 và – 11.

+ Căn bậc hai số học của 144 là:

144 = 12, vì 12 ≥ 0 và 122 = 144.

Căn bậc hai của 144 là 12 và – 12.

+ Căn bậc hai số học của 169 là:

169 = 13, vì 13 ≥ 0 và 132 = 169.

Căn bậc hai của 169 là 13 và – 13.

+ Căn bậc hai số học của 225 là:

225 = 15, vì 15 ≥ 0 và 152 = 225.

Căn bậc hai của 225 là 15 và – 15.

+ Căn bậc hai số học của 256 là:

256 = 16, vì 16 ≥ 0 và 162 = 256.

Căn bậc hai của 256 là 16 và – 16.

+ Căn bậc hai số học của 324 là:

324 = 18, vì 18 ≥ 0 và 182 = 324.

Căn bậc hai của 324 là 18 và – 18.

+ Căn bậc hai số học của 361 là:

361 = 19, vì 19 ≥ 0 và 192 = 361.

Căn bậc hai của 361 là 19 và – 19.

+ Căn bậc hai số học của 400 là:

400 = 20, vì 20 ≥ 0 và 202 = 400.

Căn bậc hai của 400 là 20 và – 20.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 9 bài 1 khác:

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 4 : Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau….

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 5 : Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau….

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 1 trang 6 : So sánh….

 • Bài 1 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau…

 • Bài 2 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:…

 • Bài 3 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng…

 • Bài 4 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm số x không âm, biết:…

 • Bài 5 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Đố: Tính cạnh một hình vuông…

Các bài giải Toán 9 Tập 1 hay, chi tiết khác:

 • Bài 1: Căn bậc hai
 • Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • Bài 5: Bảng căn bậc hai

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

About the Author

admin