Giải Toán 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 9

Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Để học tốt Toán 9, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 9.

BÀI TẬP

Video giải Toán 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 16 : Tính và so sánh ….

  Xem lời giải

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 17 : Tính ….

  Xem lời giải

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 18 : Tính ….

  Xem lời giải

 • Bài 28 (trang 18 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:…

  Xem lời giải

 • Bài 29 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:…

  Xem lời giải

 • Bài 30 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:…

  Xem lời giải

 • Bài 31 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh …

  Xem lời giải

LUYỆN TẬP (trang 19-20 sgk Toán 9 Tập 1)

Video giải Toán 9 Luyện tập trang 19-20 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

 • Bài 32 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:…

  Xem lời giải

 • Bài 33 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Giải phương trình:

  Xem lời giải

 • Bài 34 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:…

  Xem lời giải

 • Bài 35 (trang 20 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x, biết:…

  Xem lời giải

 • Bài 36 (trang 20 SGK Toán 9 Tập 1): Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?…

  Xem lời giải

 • Bài 37 (trang 20 SGK Toán 9 Tập 1): Đố: Trên lưới ô vuông, mỗi ô vuông cạnh…

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 9 Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

  Xem lời giải

 • Lý thuyết & Bài tập Bài 4 có đáp án: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Toán 9 Bài 4 (có đáp án): Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Cô Phạm Thị Huệ Chi (Giáo viên VietJack)

Các bài giải Toán 9 Tập 1 Chương 1 khác:

 • Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Bài 5: Bảng căn bậc hai
 • Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
 • Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

About the Author

admin