Công nghệ lớp 6 | Giải bài tập Công nghệ 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay nhất

[Công nghệ lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo] Soạn, Giải bài tập Công nghệ lớp 6 sách mới với lời giải được biên soạn chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Công nghệ 6 của cả ba bộ sách mới.

Mục lục Giải bài tập Công nghệ lớp 6 – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Mục lục Giải bài tập Công nghệ lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương 1: Nhà ở

 • Bài 1: Khái quát về nhà ở

 • Bài 2: Xây dựng nhà ở

 • Bài 3: Ngôi nhà thông minh

 • Ôn tập chương 1: Nhà ở

Chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm

 • Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng

 • Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm

 • Bài 6: Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương

 • Ôn tập chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm

Chương 3: Trang phục và thời trang

 • Bài 7: Trang phục trong đời sống

 • Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục

 • Bài 9: Thời trang

 • Ôn tập chương 3: Trang phục và thời trang

Chương 4: Đồ dùng điện trong già đình

 • Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

 • Bài 11: Đèn điện

 • Bài 12: Nồi cơm điện

 • Bài 13: Bếp hồng ngoại

 • Bài 14: Dự án: An toàn và tiết kiệm trong gia đình

 • Ôn tập chương 4: Đồ dùng điện trong già đình

Mục lục Giải bài tập Công nghệ lớp 6 – Cánh diều

Chủ đề 1: Nhà ở

 • Bài 1: Nhà ở đối với con người

 • Bài 2: Xây dựng nhà ở

 • Bài 3: Ngôi nhà thông minh

 • Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

 • Ôn tập chủ đề Nhà ở

Chủ đề 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm

 • Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

 • Bài 6: Bảo quản thực phẩm

 • Bài 7: Chế biến thực phẩm

 • Ôn tập chủ đề Bảo quản và chế biến thực phẩm

Chủ đề 3: Trang phục và thời trang

 • Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • Bài 9: Trang phục và thời trang

 • Bài 10: Lựa chọn và sử dụng trang phục

 • Bài 11: Bảo quản trang phục

 • Ôn tập chủ đề Trang phục và thời trang

Chủ đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình

 • Bài 12: Đèn điện

 • Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

 • Bài 14: Quạt điện và máy giặt

 • Bài 15: Máy điều hòa không khí một chiều

 • Ôn tập chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình

Mục lục Giải bài tập Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Chương 1: Nhà ở

 • Bài 1: Nhà ở đối với con người

 • Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình

 • Bài 3: Ngôi nhà thông minh

 • Ôn tập Chương 1

Chương 2: Bảo quản và chế biếm thực phẩm

 • Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng

 • Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình

 • Ôn tập Chương 2

Chương 3: Trang phục và thời trang

 • Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • Bài 7: Trang phục

 • Bài 8: Thời trang

 • Ôn tập Chương 3

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình

 • Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình

 • Bài 10: An toàn điện trong gia đình

 • Ôn tập Chương 4

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác:

Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bộ sách lớp 6 Cánh diều:

Bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo:

Lời giải bài tập môn Công nghệ lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Công nghệ 7 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Công nghệ 7 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Công nghệ 7 (Cánh diều)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Công nghệ lớp 6 hay khác:

 • Giải vở bài tập Công nghệ 6
 • Giải sách bài tập Công nghệ 6
 • Giải BT Công nghệ 6 VNEN
 • Top 24 Đề thi Công nghệ 6 (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án