Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27 – HoaTieu.vn

Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

Nhận xét môn học là việc giáo viên đưa ra những ghi nhận, đánh giá đối với học sinh thông qua quá trình quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, rèn luyện của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh trên lớp và ở nhà. Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27 gồm những lời nhận xét điểm mạnh, điểm yếu và các mặt cần rèn luyện từ đó học sinh nắm được những điều đã làm tốt của bản thân và biết được điểm chưa tốt từ đó cố gắng học tập hơn trong học kì tới.

Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27 được Hoatieu.vn sưu tầm sẽ giúp các thầy cô giáo viên Tiểu học có tài liệu tham khảo khi nhận xét, để đánh giá nhận xét kết quả học tập, năng lực và phẩm chất, ý thức học sinh sau mỗi kỳ học, mỗi năm học. Lời nhận xét các môn học, lời nhận xét học bạ tốt của giáo viên không chỉ giúp học sinh phát huy được ưu điểm, sửa lỗi mà còn mang đến động lực học tập to lớn cho các em học sinh trong các kì học hay những năm học tiếp theo.

1. Mẫu nhận xét học kì 2 môn Toán theo Thông tư 27

1. Học khá tốt.

2. Tiếp thu bài được.

3. Học khá.

4. Học giỏi.

5. Học tốt.

6. Làm bài tốt.

7. Vận dụng kiến thức đã học làm tốt các dạng bài tập.

8. Vận dụng kiến thức đã học thực hiện tốt các dạng bài tập.

9. Trình bày bài sạch đẹp, khoa học.

10. Làm bài nhanh, chính xác.

11. Thông minh, tiếp thu bài nhanh.

12. Nắm vững kiến thức.

13. Thực hiện tính thành thạo.

14. Nắm được đơn vị đo độ dài, biết ước lượng độ dài các vật.

15. Biết xách định phép tính và câu trả lời bài toán có lời văn.

16. Nhận diện hình tương đối tốt.

17. Nắm được cách xem giờ đúng.

18. Hoàn thành tốt kiến thức giữa kì II.

19. Hoàn thành tốt kiến thức học kì I.

20. Giải toán nhanh, chính xác.

21. Làm bài nhanh nhưng cần cẩn thận hơn.

22. Nhận diện hình hình học chưa tốt.

23. Cần đẩy nhanh tốc độ làm bài.

24. Con cần làm bài cẩn thận hơn.

25. Lưu ý luyện thêm kĩ năng nhận diện hình hình học.

26. Tiếp thu bài chưa nhanh.

27. Chữ số viết chưa ngay ngắn.

28. Tính còn nhầm lẫn.

29. Còn lúng túng khi xác định phép tính và câu trả lời của bài toán có lời văn.

30. Chưa nắm vững kiến thức.

31. Cần đặt tính cẩn thận.

32. Chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng môn học.

33. Tiếp thu nhanh, nắm chắc kiến thức môn học, vận dụng giải toán tốt.

34. Có tiến bộ nhiều trong việc tiếp thu và vận dụng kiến thức vào giải toán. Cần tiếp tục phát huy.

35. Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán.

36. Nắm được kiến thức cơ bản, kĩ năng tính toán có tiến bộ.

2. Mẫu nhận xét học kỳ 1 môn Toán theo Thông tư 27

Giữa học kỳ IMức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyệnNội dungTCon tính toán nhanh.Thực hành giải thành thạo các bài tập.HCon tính toán thành thạo cộng, trừ. Tuy nhiên con chưa nắm vững kiến thức về phép nhân và phép chia. Con cần học thuộc các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.TTính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.TTính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.TThông minh, có trí nhớ tốt, tính toán nhanh.HCó tiến bộ trong tính toán, tuy nhiên cần cẩn thận để có kết quả tốt hơn nhé.HHoàn thành nội dung môn học. Tuy nhiên con cần trình bày bài khoa học và sạch đẹp hơn. Học thuộc các bảng nhân, chia đã học.HCó tiến bộ hơn so với học kì I. Cẩn thận khi làm bài. Cần phát huy.HCon đã hoàn thành nội dung môn học nhưng cần rèn thêm kĩ năng tính toán, phân tích đề bài, học thuộc các bảng nhân và chia đã học.HBiết xác định đề toán. Cần trình bày và tính toán cẩn thận hơn.TCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanhTCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanhHCon tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương.THiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt.THoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.THiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.HCon tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng vào làm bài tốt hơn.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.TCon làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp.HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.TBiết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.HChưa chăm học đều, tính toán còn hạn chế, cần rèn thêm thêm kĩ năng giải toán có lời văn và các dạng toán đã học.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.HCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.TCon tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.HCó nhiều tiến bộ so với đầu năm, tuy nhiên con cần học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.HChưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày.HCon tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán,cách trình bày và phân biệt các dạng toán đã học.TCon nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.HKĩ năng tính toán khá, biết lắng nghe cô giảng bài. Tuy nhiên khả năng tư duy các dạng toán đố còn hạn chế. Cần cố gắng ôn tập, thực hành nhiều hơn với các dạng bài đó.HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.THoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn.HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài.CChưa hoàn thành nội dung môn học.HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.TTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.TBiết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn.HTiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần rèn thêm kĩ năng tính toán, giải toán có lời văn và phân biệt các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.

3. Lời nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27

TOÁN

Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (1 chữ số)

Biết đếm thêm, đếm bớt.

Biết thực hiện tính toán trong bài có 2 dấu phép tính cộng, trừ.

Biết nhìn hình viết phép tính thích hợp.

Đếm đúng số lượng các phần tử của tập hợp từ 1 đến 10

Nhận biết được giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số

Đọc, viết được các số trong phạm vi 10

Thực hiện được các thao tác tách – gộp số

Biết đọc sơ đồ tách – gộp số theo bốn phép tính.

So sánh được các số trong phạm vi 10

Biết được vị trí các số và điền số còn thiếu vào trong dãy số

Xác định được số lớn nhất, số bé nhất, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10

Biết nhìn tranh và nói được theo mẫu câu theo hướng tách – gộp

Biết đếm thêm, đếm bớt 1 tạo thành dãy số tăng dần, giảm dần

Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” giữa số lượng các phần tử của hai tập hợp

Nhận biết và mô tả được các quan hệ “bằng nhau, lớn hơn, bé hơn” giữa các số

Sử dụng đúng các thuật ngữ “bằng, lớn hơn, bé hơn” và các kí hiệu “=,>,<”

Nhận biết dãy số và xếp được các số theo thứ tự từ bé tới lớn, từ lớn tới bé

Em cần viết số đúng độ cao.

Em cần làm bài đúng với yêu cầu.

Em chưa hiểu kĩ yêu cầu của bài tập nên làm bài chưa chính xác. Em nên…..

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.