Tải về Giáo trình Tự động hóa Quy trình Nhiệt

Tác giả: Huang Yanghong

Số trang: 191 trang

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 1

Chương 1: Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản

Chương 2: Thuộc tính của đối tượng điều chỉnh và xây dựng phương trình động

Chương 3: Tính chất của bộ điều chỉnh và cách xây dựng phương trình động học của chúng

Chương 4: Các giai đoạn điển hình của hệ thống điều chỉnh tự động và động lực học của chúng

Chương 5: Động lực học của các hệ thống tự động

Chương 6: Tính ổn định của hệ thống tự động hóa

Chương 7: Tính toán hệ thống tự động

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 2

Chương 1: Các câu hỏi thường gặp

Chương 2: Công cụ sửa đổi hành động trực tiếp

Chương 3: Bổ ngữ gián tiếp

Chương 4: Ứng dụng của vi xử lý trong điều khiển tự động

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 3

Chương 1: Một số hệ thống tự động hóa cho nồi hơi trống:

Chương 2: Một số hệ thống điều chỉnh thiết bị phụ trong phân xưởng tua bin hơi

Chương 3: Tự động hóa hệ thống lạnh

(Nếu có thể, hãy mua sách giấy, sách gốc để hỗ trợ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản.)

Tải file: tại đây