Giải Toán 5 trang 54 luyện tập, Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5, Luyệ

=> Xem thêm tài liệu giải toán lớp 5 tại đây: Giải Toán lớp 5

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5, Luyện tập – Gồm phương pháp giải

Giải bài 1 trang 54 SGK Toán 5 Luyện tậpĐề bài:Đặt tính rồi tính:a) 68,72 – 29,91; b) 52,37 – 8,64;c) 75,5 – 30,26; d) 60 – 12,45.

Phương pháp giải:Các bạn xem lại những hướng dẫn chi tiết cách đặt tính phép trừ ở phần Giải bài 1 trang 54 SGK Toán 5.

Đáp án:

giai bai 1 trang 54 sgk toan 5 luyen tap

Giải bài 2 trang 54 SGK toán 5 luyện tậpĐề bài:Tìm xa) x + 4,32 = 8,67; b) 6,85 + x = 10,29;c) x – 3,64 = 5,86; d) 7,9 – x = 2,5.

Phương pháp giải:– Ở câu a), ẩn x cần tìm giữ vai trò là số hạng => Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết- Ở câu b), ẩn x cần tìm giữ vai trò là số hạng => Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết- Ở câu c), ẩn x cần tìm giữ vai trò là số bị trừ => Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ- Ở câu d), ẩn x cần tìm giữ vai trò là số trừ => Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Đáp án:a) x + 4,32 = 8,67 x = 8,67 – 4,32 x = 4,35b) 6,85 + x = 10,29 x = 10,29 – 6,85 x = 3,44c) x – 3,64 = 5,86 x = 5,86 + 3,64 x = 9,5d) 7,9 – x = 2,5 x = 7,9 – 2,5 x = 5,4.

Giải bài 3 trang 54 SGK toán 5 luyện tậpĐề bài:Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:* Tóm tắt bài toán: Cân nặng 3 quả dưa: 14,5 kgCân nặng quả I: 4,8 kgQuả II nhẹ hơn quả I: 1,2 kgCân nặng quả thứ III: ? kg* Cách giải:- Thứ nhất, cần tìm cân nặng của quả dưa II, bằng cách lấy số cân nặng của quả dưa I đem trừ đi số cân quả II nhẹ hơn quả I- Thứ hai, cần tìm tổng cân nặng của hai quả dưa đầu, bằng cách lấy số cân nặng quả I (đã biết) đem cộng với số cân nặng quả II (vừa tìm được)- Cuối cùng, tìm số cân nặng của quả dưa III, bằng cách lấy tổng số cân nặng của cả ba quả đem trừ đi số cân nặng của hai quả (vừa tìm được).

Đáp án:Lập sơ đồ:

giai bai 3 trang 54 sgk toan 5 luyen tap

Quả thứ hai nặng:4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)Cả hai quả đầu nặng:4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)Quả thứ ba nặng:14,5 – 8,4 = 6,1 (kg)Đáp số: 6,1 kg.

Giải bài 4 trang 54 SGK toán 5 luyện tậpĐề bài:Tính rồi so sánh giá trị của a – b – c và a – (b + c):

giai bai 4 trang 54 sgk toan 5 luyen tapb) Tính bằng 2 cách8,3 – 1,4 – 3,6;18,64 – (6,24 + 10,5)

Phương pháp giải:– Đối với biểu thức dạng a – b – c, ta chỉ cần thực hiện phép trừ từ trái qua phải.- Đối với biểu thức dạng a – (b + c), ta cần thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. – Cần chú ý: Giá trị của hai biểu thức a – b – c và a – (b + c) đều giống nhau.- Các em áp dụng kiến thức lý thuyết như trên, thay số tương ứng vào từng biểu thức, tính toán cẩn thận để tìm ra kết quả đúng nhất. Đáp án:a)

giai bai 4 trang 54 sgk toan 5 luyen tap 2

Ta thấy giá trị của a – b – c và a – (b + c) luôn luôn bằng nhau.b) Cách 1: 8,3 – 1,4 – 3,6 = 6,9 – 3,6 3,3Cách 2: 8,3 – 1,4- 3,6 = 8,3 – (1,4 + 3,6) = 8,3 – 5 = 3,3Cách 1: 18,64 – ( 6,24 + 10,5) = 18,64 – 16,74 = 1,9Cách 2: 18,64 – ( 6,24 + 10,5) = 18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5 = 1,9.

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5, Luyện tập – Ngắn gọn

Bài 1 trang 54 SGK Toán 5a) 68,72 – 29,91;b) 52,37 – 8,64;c) 75,5 – 30,26;d) 60 – 12,45.Đáp án:

Bài 2 trang 54 SGK Toán 5Tìm xa) x + 4,32 = 8,67;b) 6,85 + x = 10,29;c) x – 3,64 = 5,86;d) 7,9 – x = 2,5.Đáp án:a) x + 4,32 = 8,67x = 8,67 – 4,32x = 4,35b) 6,85 + x = 10,29x = 10,29 – 6,85x = 3,44c) x – 3,64 = 5,86x = 5,86 + 3,64x = 9,5d) 7,9 – x = 2,5x = 7,9 – 2,5x = 5,4

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 3 trang 54 SGK Toán 5Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?Lời giải:Lập sơ đồgiai bai tap trang 54 sgk toan 5 luyen tap

Quả thứ hai nặng:4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)Cả hai quả đầu nặng:4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)Quả thứ ba nặng:14,5 – 8,4 = 6,1 (kg)Đáp số: 6,1 kg.

Bài 4 trang 54 SGK Toán 5a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

giai bai tap trang 54 sgk toan 5 luyen tapb) Tính bằng hai cách:8,3 – 1,4 – 3,6; 18,64 – ( 6,24 + 10,5)Lời giải:a)Ta thấy giá trị của a-b-c và a-(b+c) luôn luôn bằng nhau.b) Cách 1: 8,3 – 1,4 – 3,6 = 6,9 – 3,6 3,3Cách 2: 8,3 – 1,4- 3,6 = 8,3 – (1,4 + 3,6) = 8,3 – 5 = 3,3Cách 1: 18,64 – ( 6,24 + 10,5) = 18,64 – 16,74 = 1,9Cách 2: 18,64 – ( 6,24 + 10,5) = 18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5 = 1,9.

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5 và bài Nhân một số thập phận với một số tự nhiên qua phần Giải bài tập trang 56 SGK toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Chi tiết nội dung phần Giải bài tập trang 61 SGK Toán 5 đã được hướng dẫn đầy đủ để các em tham khảo và chuẩn bị nhằm ôn luyện môn Toán 5 tốt hơn.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 58, 59 SGK toán 5 để nâng cao kiến thức môn Toán 5 của mình.