Tự chủ đại học vì lợi thế, giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Hội thảo này nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của mô hình trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học. Nói chung, đặc biệt là đối với mô hình tổ chức và hoạt động của Trường.

Tại lễ khai mạc tọa đàm, bà Nguyễn Thị Mỹ Hwa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, việc xây dựng và phát triển mô hình đa ngành, đa lĩnh vực ngày càng cao là xu thế chung. các cơ sở giáo dục. , đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngày càng lớn trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Luật Giáo dục đại học năm 2018 (Luật số 34/2018 / QH14) sửa đổi, bổ sung một số điều quy định rõ cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam chủ yếu bao gồm 2 mô hình: trường đại học, trường cao đẳng và cơ sở giáo dục đại học – đại học. Trường bao gồm một số đơn vị hợp thành hoạt động trên nhiều lĩnh vực chuyên môn, thống nhất nhằm đạt được mục tiêu, sứ mệnh và sứ mệnh chung của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Theo quy định của pháp luật, thuật ngữ “trường đại học” có nghĩa là trường đại học là “bao gồm các trường đại học thành viên và các cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, được tổ chức theo quy định của pháp luật”. 8 Điều 4 của Luật Giáo dục Đại học năm 2012 (Luật số 08/2012 / QH13), bao gồm các trường đại học quốc gia và đại học vùng hiện có, tạo luật hình thành các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực phát triển từ hành lang đại học truyền thống.

Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành luật cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của mô hình trường đại học cần tháo gỡ, còn nhiều nội dung cần quan tâm, làm rõ. pháp luật. Hội đồng Văn hóa – Giáo dục Quốc gia phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm nhằm lắng nghe ý kiến ​​của các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học, trao đổi, phân tích, đánh giá hiệu quả thực tế của việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với tổ chức. và hoạt động của mô hình đại học hiện nay ở Việt Nam.

Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, từ năm 2013, Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền tự chủ, tinh thần tự chịu trách nhiệm cao về tổ chức, hoạt động và tổ chức thực hiện, các quyền này rất tốt. Sau gần 30 năm thành lập, mô hình tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội cơ bản ổn định. Các quy tắc, quy định và các vấn đề quản trị nội bộ đang tiến triển. Trong những năm gần đây, các chỉ tiêu phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội luôn ổn định.

Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung đổi mới công tác quản trị nội bộ, phân bổ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và nguồn lực phù hợp với nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Nhân lực xác định để đạt được mục tiêu phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội luôn cố gắng xây dựng trên cơ sở môi trường, điều kiện, nguồn lực và cơ chế hiện có để phát huy tốt nhất tính năng động, sáng tạo của hệ thống, đảm bảo tạo ra các sản phẩm, kết quả đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Các đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Phân hiệu tổ chức và hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội cao, liên thông, liên kết rộng mở, phát huy lợi thế về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm xã hội. Nghiên cứu khoa học, được đảm bảo trong một khuôn khổ quản lý và điều phối thống nhất. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép các đơn vị chủ động tập trung nguồn lực để xây dựng nhân sự, cơ sở vật chất,… liên quan đến đào tạo các chuyên ngành, lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

Công tác quản trị của Đại học Quốc gia Hà Nội được thực hiện theo phương thức quản lý xuất khẩu. Chất lượng của các đơn vị đào tạo và chương trình giáo dục được giám sát chặt chẽ thông qua kiểm định chất lượng, đồng thời khuyến khích các trường đại học thành viên tham gia kiểm định bởi các tổ chức kiểm định danh tiếng quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nâng cao chất lượng và hội nhập. Tự chủ đại học cho phép các đơn vị phát huy thế mạnh của mình, tạo sự khác biệt trong các lĩnh vực thế mạnh, đạt được trình độ khu vực và quốc tế.

Huang Mingshan, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khi Luật số 34/2018 / QH14 được ban hành, quyền tự chủ của các trường đại học tăng lên rất nhiều, đặc biệt khi các trường đại học thành viên có quyền tự chủ cao hơn, họ đã đưa ra một loạt quy định. Có nhất thiết phải có cơ quan quyền lực cao hơn ở cấp đại học quốc gia để có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ? Làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh? Vì vậy, cần hiểu đầy đủ, đúng đắn về tự chủ đại học, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Dù hoạt động theo mô hình nào, Trường cũng đảm bảo quyền tự chủ liên quan đến trách nhiệm xã hội. Dù là trường đại học theo mô hình nào thì cũng cần hướng đến lợi ích xã hội, lợi ích xã hội …

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mô hình tự chủ của các trường đại học Việt Nam đang phát triển và được cụ thể hóa trong luật. Những vấn đề cần làm rõ trong mô hình quản trị đại học bao gồm: vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đoàn thể; quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ của hội đồng đại học, giám đốc, hội đồng quản trị, hội đồng trường, hội đồng trường thành viên …

Trên cơ sở phân tích đặc điểm của đại học quốc gia và đại học vùng về quản trị và tự chủ đại học, Phó Giáo sư Huang Wenzhong, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, đề xuất Chính phủ phải ban hành một nghị định riêng để hướng dẫn tự chủ giáo dục đại học càng sớm càng tốt; không kết hợp tự chủ đại học chung với tự chủ tài chính Tương đương tự chủ đại học THCS.

Giáo sư Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, đề nghị Chính phủ và các bộ, ban, ngành xem xét sửa đổi các luật, nghị định, thông tư hiện hành để đảm bảo đồng bộ, thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ. Có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

About the Author

NT