Giải Skills 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 1

1. Discuss the questions. Then read the passage.

(Thảo luận những câu hỏi. Sau đó đọc đoạn văn.)

1. Where is Scotland?

(Scotland nằm ở đâu?)

2. What is this land famous for?

(Vùng đất này nổi tiếng về cái gì?)

SCOTLAND – THE LAND OF LEGENDS

Scotland is in the north of Great Britain. It is famous for its rich culture as well as its amazing natural beauty. Visitors to this land can spend endless days exploring its historic centuries-old castles. But be aware – legend says that some of them are haunted by ghosts. Fun-lovers can experience its world-famous festival, the Highland Games where they can enjoy unique Scottish activities such as the piping, drumming, and dancing. They can also see traditional sports, or drink whisky with the local people. Driving through vast green pastures, or boating on scenic lakes – or lochs – are other attractions that Scotland offers.The great people of this legendary land have also given many of the world’s important inventions like the telephone, the television, penicillin and the raincoat. Edinburgh, the capital, was the first city in the world to have its own fire brigade in 1824. Edinburgh University welcomed the first female medical student in Great Britain in 1869.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Scotland nằm ở phía bắc Vương quốc Anh. Nó nổi tiếng về văn hóa độc đáo và giàu có cũng như vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Khách tham quan vùng đất này có thể dành suốt cả ngày để khám phá những lâu đài cổ hàng thế kỷ. Nhưng hãy cẩn trọng – truyền thuyết nói rằng vài trong số chúng bị những hồn ma ám. Những người thích vui chơi có thể trải nghiệm lễ hội nổi tiếng thế giới của nó, trò chơi cao nguyên nơi mà họ có thể thưởng thức những hoạt động của người Scotland độc đáo như đường ống, đánh trống và nhảy múa. Họ cũng có thể thấy những loại thể thao truyền thống, hoặc uống rượu whisky với người dân địa phương. Lái xe qua những đồng cỏ xanh bao la, hoặc chèo thuyền trên hồ phong cảnh – hoặc hồ nhỏ – là những điểm thu hút khác mà Scotland mang đến.

Những người vĩ đại của vùng đất truyền thuyết này cũng đã cho ra đời những phát minh quan trọng của thế giới như điện thoại, ti vi, thuốc penicilin và áo mưa. Edinburgh, thủ đô của nó là thành phố đầu tiên trên thế giới có đội chữa cháy riêng vào năm 1824. Đại học Edinburgh đã chào đón nữ sinh viên y khoa đầu tiên ở Anh vào năm 1869.

Lời giải chi tiết:

1. It’s in the north of Great Britain.

(Nó nằm ở phía bắc Vương quốc Anh.)

2. It’s famous for its rich and unique culture as well as its amazing natural beauty, historic castles, traditional festivals and whisky.

(Nó nổi tiếng về văn hóa độc đáo và giàu có cũng như vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, những lâu đài lịch sử, lễ hội truyền thống và rượu whisky.)