Bộ GD & ĐT: Không bao giờ để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học

Ngày 7/6, tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ vừa có Văn bản số 2153 / BGDĐT-KHTC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục trên Thực hiện đúng các quy định của Quy chế thu nhập 2022-2023 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cụ thể về giá dịch vụ giáo dục và đào tạo (học phí và thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo), đề nghị các cơ sở giáo dục do các Bộ, Chi cục, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Điều 81/2021 của Chính phủ. / Nghị định số NĐ-CP quy định cơ chế thu và quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chính sách miễn học phí và hỗ trợ học phí; các dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động và Thương binh và Bộ Xã hội hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền quản lý nhà nước.

Trong bối cảnh kinh tế bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các cơ sở giáo dục do mình quản lý xây dựng mức thu học phí. và lộ trình tăng học phí phù hợp, phù hợp với việc Phụ huynh và học sinh chia sẻ khó khăn.

Đẩy mạnh bình ổn giá cả, bảo đảm an sinh xã hội, có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và thu nhập dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh. và các vùng hải đảo để các em có đủ sách giáo khoa đến trường.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát và trách nhiệm giải trình của người học và xã hội đối với trình độ và thu nhập của các cơ sở giáo dục được quản lý. Không bao giờ để xảy ra tình trạng “bảo kê” đầu năm học.

Đối với tài liệu, đồ dùng dạy học, đồ dùng dạy học, đề nghị các địa phương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định có liên quan. địa phương. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của “Luật Giá” và các văn bản liên quan để đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Hải phòng