Cách phân loại và sử dụng danh từ trong tiếng Anh hiệu quả

Danh từ (NOUN) là những từ để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc. Đây là từ loại thường xuyên xuất hiện với nhiều vai trò (chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ) trong câu. Dưới đây là cách bạn nắm vững các kiến thức trọng điểm về danh từ trong tiếng Anh.

1. Danh từ đếm được (Countable nouns) và Danh từ không đếm được (Uncountable nouns)

1.1. Tổng quan

 • Danh từ đếm được (Countable nouns): là danh từ mà có thể đếm trực tiếp người hay vật. Ví dụ: table (bàn), orange (quả cam), pen (bút),… Trong danh từ đếm được, ta có danh từ số ít và danh từ số nhiều (xem phần 2)
 • Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): là danh từ mà không thể đếm trực tiếp người hay vật. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường khác

VD :

meat (thịt) → a slice of meat (một lát thịt)
water (nước) → a cup of water (một cốc nước)

Có thể thấy, meat, water ở đây là những sự vật không đếm được. Do đó, chúng được đo lường qua 1 đơn vị khác như cup (cốc) hoặc slide (miếng).

Tham khảo thêm về Cách định lượng các danh từ không đếm được và list các danh từ bất quy tắc

 • Một số từ có cùng lớp nghĩa nhưng có thể được diễn tả dưới dạng danh từ đếm được và không đếm được:
Đếm được Không đếm được
dollar (đồng đô la) money (tiền)
song (bài hát) music (âm nhạc)
suitcase (cái va li) luggage (hành lý)
journey (chuyến đi) travel (hành trình)
job (công việc) work (việc làm)
 • Một số danh từ có thể sử dụng như cả danh từ đếm được và đếm được. Cần phải dựa vào nghĩa để phân biệt:
Đếm được Danh từ Không đếm được
There are two hairs in my soup! (Có hai sợi tóc trong bát canh của tôi) hair (tóc/sợi tóc) I don’t have much hair. (Tôi không có nhiều tóc)
There are two lights in our living room. (Có 2 chiếc đèn trong phòng khách) light (đèn/ánh sáng) There’s too much light! The baby might wake up (Ánh sáng nhiều quá. Em bé có thể sẽ thức dậy)
Irises is one of Van Gogh’s greatest works. (Hoa diên vĩ là một trong những tác phẩm tuyệt nhất của Van Gogh) work (tác phẩm/công việc) It’s hard for older people to find work. (Những người đứng tuổi khó mà tìm việc)

1.2. Ngữ pháp liên quan đến danh từ đếm được và không đếm được

 • Danh từ không đếm được không có dạng số ít hay số nhiều mà chỉ có một dạng duy nhất
 • Danh từ không đếm được làm chủ ngữ thì động từ luôn chia theo ngôi số ít

Example: Oil floats on water (Dầu nổi trên mặt nước)

 • Trong các từ hạn định, chỉ một số từ mới đi kèm với danh từ không đếm được. (Xem thêm về Từ hạn định)

2. Danh từ số ít (Singular nouns) và Danh từ số nhiều (Plural nouns)

Khác với tiếng Việt, danh từ trong tiếng Anh sẽ biến hóa khi chuyển từ số ít sang số nhiều .

2.1 Quy tắc biến đổi từ danh từ số ít sang số nhiều

 • Hầu hết các danh từ số ít tạo thành số nhiều bằng cách thêm -s.
Số ít Số nhiều
boy boys
dog dogs
house houses
 • Danh từ số ít kết thúc bằng s, x, z, ch, sh đổi thành số nhiều bằng cách thêm -es.
Ví Dụ
Số ít Số nhiều
box boxes
branch branches
bush bushes
 • Một danh từ số ít kết thúc bằng một phụ âm và –y đổi sang số nhiều bằng cách thêm -ies.
Ví Dụ
Số ít Số nhiều
family families
company companies
baby babies
 • Một số trường hợp kết thúc bằng -s hoặc -es thì không đổi
Số ít Số nhiều
series series
means means
species species
 • Hầu hết các danh từ kết thúc bằng -f hoặc -fe thì chuyển thành -v và thêm es. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ:
Số ít Số nhiều
shelf shelves
half halves
knife knives
chef chefs
roof roofs
Số ít Số nhiều
man/woman men/women
goose geese
mouse mice
child children

1.2. Ngữ pháp liên quan đến danh từ số ít và số nhiều

 • Nếu danh từ có 2 vật hoặc 2 người trở lên, bắt buộc phải dùng số nhiều.
 • Danh từ số ít hoặc số nhiều làm chủ ngữ thì động từ cần biến đổi sao cho phù hợp
 • Trong các từ hạn định, một số từ chỉ đi được cùng với danh từ số ít, một số từ chỉ đi được cùng với danh từ số nhiều, số khác thì có thể dùng được với cả hai.

1.3. Một số trường hợp đặc biệt của danh từ số ít và danh từ số nhiều

 • Những danh từ chỉ có dạng số nhiều, không có dạng số ít

Đây là những từ chỉ vật phẩm thường sống sót theo cặp, hoặc có 2 phần giống nhau. Ví dụ : sunglasses ( kính mát ), trousers ( quần dài ), scissors ( cây kéo ) ,Ngoài ra, có một số ít từ luôn sống sót ở dạng số nhiều như belongings ( tư trang ), earnings ( tiền kiếm được ), clothes ( quần áo ), goods ( sản phẩm & hàng hóa ), …

 • Những danh từ tận cùng là s nhưng là số ít
 • Đây là các danh từ chỉ các môn học, chuyên ngành như : mathematics ( toán ), physics ( vật lý ), economics ( kinh tế tài chính học ), aerobics ( thể dục dụng cụ ), …

  3. Cách phân loại và ghi nhớ danh từ

  Việc ghi nhớ danh từ nói riêng (và học từ vựng nói chung) nên được rèn luyện theo hướng đọc đến đâu, tra cứu và ghi nhớ, áp dụng đến đó. Không nên học một lượt theo list/danh sách bởi rất khó nhớ và nhanh quên.

  • Bên cạnh đó, có thể dụng từ điển Anh – Anh để nhận biết danh từ đếm được hay không:

  danh từ trong tiếng anh

  Ví dụ với từ điển Oxford, người học sẽ thấy ở trước nghĩa của danh từ đều có ghi chú [countable] hoặc [uncountable].

  Một từ hoàn toàn có thể trọn vẹn đếm được hoặc không đếm được. Hoặc, có những từ vừa có nghĩa đếm được, vừa không đếm được ( như từ beauty trong hình )

  Example:

  • beauty [uncountable/không đếm được] vẻ đẹp, việc đem lại cảm giác hài lòng tới các giác quan hoặc tâm trí

  The beauty of the scenery took my breath away. ( Vẻ đẹp của cảnh vật khiến tôi không thở được )

  • beauty [countable/đếm được] chỉ một người, vật có sự xinh đẹp

  She was known as a great beauty. ( Cô ấy được coi như một người mẫu tuyệt trần )

  Tạm kết

  Trên đây là phân loại các nhóm danh từ phổ biến trong tiếng Anh. Bạn có thể đọc thêm về Cách nhận biết các danh từ tiếng Anh thông qua hậu tố để mở rộng kiến thức nhé. The IELTS Workshop chúc các bạn học tốt.