Nội dung cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

Nguyên nhân và kết quả là một cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của Chủ nghĩa Mác-Lênin và là một trong những nội dung của nguyên tắc về mối liên hệ thông dụng dùng để chỉ mỗi quan hệ biện chứng hai phạm trù .

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Nội dung cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả.

Nguyên nhân và kết quả là gì?

Trước khi đi vào làm rõ Nội dung cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả chúng tôi chia sẻ về các khái niệm nguyên nhân, kết quả.

Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong cùng một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một hoặc hơn một sự biến đổi nhất định. Kết quả là sự biến đổi xuất hiện do sự tác động lẫn nhau của các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau.

Trong hai khái niệm này, tất cả chúng ta cần quan tâm so với khái niệm nguyên nhân và nguyên cơ, để không có sự nhầm lẫn về khái niệm .
– Nguyên cớ là một sự kiện xảy ra ngay trước kết quả nhưng không sinh ra kết quả. Nguyên cớ có liên hệ nhất định với kết quả nhưng đó là mối liên hệ bên ngoài, không thực chất .
– Điều kiện là tổng hợp những hiện tượng kỳ lạ không phụ thuộc vào vào nguyên nhân nhưng có tính năng so với việc sinh ra kết quả .
Các điều kiện kèm theo này cùng với những hiện tượng kỳ lạ khác xuất hiện khi nguyên nhân gây ra kết quả được gọi là thực trạng .

Nội dung cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguyên nhân và kết quả có mối quan hệ qua lại, đơn cử :

Thứ nhất: Nguyên nhân sản sinh ra kết quả.

– Nguyên nhân là cái sinh ra kết quả, nên nguyên nhân luôn có trước kết quả. Còn kết quả chỉ Open sau khi nguyên nhân Open và khởi đầu ảnh hưởng tác động. Tuy nhiên, không phải sự tiếp nối đuôi nhau nào trong thời hạn của những hiện tượng kỳ lạ cũng đều bộc lộ mối liên hệ nhân quả .
– Cùng một nguyên nhân hoàn toàn có thể gây ra nhiều kết quả khác nhau tùy thuộc vào thực trạng đơn cử. Ngược lại, cùng một kết quả hoàn toàn có thể được gây nên bởi những nguyên nhân khác nhau ảnh hưởng tác động riêng không liên quan gì đến nhau hoặc cùng một lúc .

– Nếu nguyên nhân khác nhau tác động lên sự vật theo cùng một hướng thì sẽ gây nên ảnh hưởng cùng chiều, đẩy nhanh sự hình thành kết quả. Ngược lại, nếu các nguyên nhân khác nhau tác động lên sự vật theo các hướng khác nhau thì sẽ làm suy yếu, thậm chí triệt tiêu các tác dụng của nhau.

– Căn cứ vào đặc thù, vai trò của nguyên nhân so với sự hình thành kết quả, hoàn toàn có thể phân loại nguyên nhân thành :
+ Nguyên nhân đa phần và nguyên nhân thứ yếu .
+ Nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài .
+ Nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan .

Thứ hai: Sự tác động trở lại của kết quả đối với nguyên nhân.

– Nguyên nhân sản sinh ra kết quả. Nhưng sau khi Open, kết quả không giữ vai trò thụ động so với nguyên nhân, mà sẽ có ảnh hưởng tác động tích cực ngược trở lại so với nguyên nhân .

Thứ ba: Sự thay đổi vị trí giữa nguyên nhân và kết quả.

– Điều này xảy ra khi ta xem xét sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong những mối quan hệ khác nhau. Một hiện tượng kỳ lạ nào đó trong mối quan hệ này là nguyên nhân thì trong mối quan hệ khác là kết quả và ngược lại .
– Một hiện tượng kỳ lạ nào đó là kết quả do một nguyên nhân nào đó sinh ra, đến lượt mình sẽ trở thành nguyên nhân sinh ra hiện tượng kỳ lạ thứ ba … Và quy trình này liên tục mãi không khi nào kết thúc, tạo nên một chuỗi nhân quả vô cùng tận. Trong chuỗi đó không có khâu nào là bắt đầy hay sau cuối .

Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

– Mối liên hệ nhân quả có tính khách quan và tính phổ biến, nghĩa là không có sự vật, hiện tượng nào trong thế giới vật chất lại không có nguyên nhân. Nhưng không phải con người có thể nhận thức ngay được mọi nguyên nhân. Nhiệm vụ của nhận thức khó học là phải tìm ra nguyên nhân của những hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy để giải thích được những hiện tượng đó. Muốn tìm nguyên nhân phải tìm trong thế giới hiện thực, trong bản thân các sự vật, hiện tượng tồn tại trong thế giới vật chất chứ không được tưởng tượng ra từ trong đầu óc con người, tách rời với thế giới hiện thực.

– Vì nguyên nhân luôn có trước kết quả nên muốn tìm nguyên nhân của một hiện tượng kỳ lạ nào đấy cần tìm trong những sự kiện những mối liên hệ xảy ra trước khi hiện tượng kỳ lạ đó Open. Một kết quả hoàn toàn có thể do nhiều nguyên nhân sinh ra. Những nguyên nhân này có vai trò khác nhau so với việc hình thành kết quả. Vì vậy trong hoạt động giải trí thực tiễn tất cả chúng ta cần phân loại những nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân khách quan, … Đồng thời phải nắm được khunh hướng tác động ảnh hưởng của những nguyên nhân, từ đó có giải pháp thích hợp tạo điều kiện kèm theo cho nguyên nhân có ảnh hưởng tác động tích cực đến họt động và hạn chế sự hoạt động giải trí của nguyên nhân có ảnh hưởng tác động xấu đi .
– Kết quả ảnh hưởng tác động trở lại nguyên nhân. Vì vậy, trong hoạt động giải trí thực tiễn tất cả chúng ta cần phải khai thác, tận dụng những kết quả đã đạt được để tạo điều kiện kèm theo thức đẩy nguyên nhân phát huy công dụng, nhằm mục đích đạt mục tiêu .

Như vậy, Nội dung cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày một số nội dung liên quan đến ý nghĩa mối quan hệ của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả.