Chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo tại Techfest Sơn La 2021

>> TECHFEST Sơn La: Phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp miền núi phía Bắc

Việc chuyển đổi số hóa dạy, học, kiểm tra, đánh giá là số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm, lab ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến…; chuyển đổi tất cả các phương pháp và phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian kỹ thuật số, và sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công.

Được các cấp, các ngành trong tỉnh quyết tâm vào cuộc. Sự chỉ đạo và lãnh đạo gắn liền với quá trình chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Sanlo. Trong đề án chuyển đổi số của tỉnh ủy có nêu rõ “ưu tiên nguồn lực thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác: số hóa quản lý quốc gia về giáo dục và đào tạo”. Giáo dục, quản lý các cơ sở giáo dục, tổ chức các hoạt động dạy học, thiết lập hệ thống giáo dục mở cho mọi người… ”

Hiện nay, Bộ Giáo dục đã công bố Kế hoạch số 43 / KH-SGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2022 về chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo 2022-2025; Quyết định số 199 / QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2022, về việc thành lập của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 17-NQ / TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La 2021-2025, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đến năm 2030; Giáo dục và Đào tạo Sở điều phối và hợp tác với các tập đoàn, tổ chức viễn thông lớn có thế mạnh và tiềm lực để tư vấn và hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số của ngành.

Tỉnh xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông toàn ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng thông tin quản lý giáo dục toàn diện, đầy đủ, chính xác và kịp thời của các trường học các cấp. , Sở, Ban, Ngành, UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng bộ hóa phần mềm quản lý trường học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nhằm đảm bảo quản lý tối thiểu học sinh về học phần, tổ đội, kết quả học tập, cơ sở vật chất, thời khóa biểu; sử dụng công nghệ trực tuyến; đảm bảo kết nối dữ liệu từ trường đến phòng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường sử dụng Thư viện bài giảng e-Learning của Bộ GD & ĐT để hỗ trợ học sinh tự học, tự kiểm tra nâng cao kiến ​​thức, đồng thời giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học. Tiếp tục khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng giáo trình e-learning và đóng góp vào kho bài giảng của trường, sở, ban, ngành và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hệ thống dữ liệu quản lý thi tốt nghiệp THPT (trước đây là kỳ thi THPT Quốc gia) được triển khai từ Bộ GD & ĐT và Bộ GD & ĐT triển khai đồng thời việc nhập dữ liệu và quản lý trực tuyến đến tất cả các trường và thí sinh ở tất cả các khâu. Thông báo điểm. Từ năm 2021, tất cả các thí sinh đều có thể đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến.

Từ năm 2020, Sở GD & ĐT triển khai Đề án ứng dụng thông tin chứng nhận chất lượng giáo dục qua ứng dụng quản lý trực tuyến, đến nay đã hoàn thiện hệ thống và 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã được cấp chứng chỉ. sử dụng nó.

Hồ sơ điện tử: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo một số cơ sở giáo dục ở cấp trung học phổ thông nghiên cứu phần mềm quản lý hồ sơ giáo viên. Nhưng hiện tại VNEDU sử dụng ứng dụng SMAS để quản lý hồ sơ học sinh, ứng dụng VNEDU có thêm quản lý học bạ nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu kiểm soát và quản lý. Trong nhiều năm, cần có đủ không gian lưu trữ.

Ngoài ra, vẫn còn một số khó khăn như: Chính phủ điện tử, nhận thức về chuyển đổi số toàn diện, sâu rộng của nhiều đơn vị trong ngành còn thấp, chưa tích hợp ứng dụng công nghệ vào dịch vụ. Hoàn thành nhiệm vụ một cách hữu cơ.

Hệ thống công nghệ thông tin lạc hậu, chưa thích ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyển đổi số và chính phủ điện tử. Nhiều phần mềm được triển khai sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, phương pháp, kiểm tra, đánh giá … Yêu cầu đối với Chính phủ số và chuyển đổi số.

Các ứng dụng CNTT mới chỉ đáp ứng được một yêu cầu nghiệp vụ duy nhất, hiện ngành chỉ sử dụng nền tảng cơ sở dữ liệu ngành do Bộ GD & ĐT triển khai để thống kê, tổng hợp nội dung. Các hồ sơ, báo cáo; cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, dạy và học của nhà trường chưa được thiết lập.

Nhiều trang thiết bị công nghệ thông tin đã xuống cấp, lạc hậu, nhiều máy tính nhỏ không cài được hệ điều hành phiên bản mới nhất, cài đặt không tương thích với nhiều phần mềm, thiết bị công nghệ mới. Các thiết bị đầu cuối được sử dụng để tổ chức các cuộc họp trực tuyến, hội nghị và các buổi đào tạo không đồng bộ, lỗi thời và không tương thích với các phiên bản phần mềm hiện tại.

Việc ứng dụng tin học hóa yêu cầu chuyên môn của từng đơn vị còn mang tính tự phát, chưa được sử dụng rộng rãi, ứng dụng dữ liệu trong quản lý còn rất hạn chế …

Nhân tài ứng dụng công nghệ cao ở nhiều đơn vị còn thiếu và yếu, trưởng phòng công nghệ thông tin trường học thường xuyên bị thay thế, thiếu ổn định, lâu dài …

Hệ thống an toàn thông tin không đồng bộ, trang thiết bị phần cứng, phần mềm bảo mật, tường lửa, phòng chống phát hiện truy cập bất hợp pháp; việc đầu tư hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu chưa hệ thống, đồng bộ và hiện đại nên còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mất an ninh thông tin, dữ liệu; Việc sao lưu và bảo mật dữ liệu chủ yếu được thực hiện thủ công.

Nhiệm vụ chính của tỉnh hiện nay là thay đổi nhận thức về chuyển đổi số: tăng cường quảng bá, nâng cao nhận thức của các cơ sở, đơn vị giáo dục (đặc biệt là người đứng đầu đơn vị) về vai trò và lợi ích của CNTT-TT trong lĩnh vực chuyển đổi số. giáo dục. Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi kỹ thuật số: Rà soát các nguồn lực CNTT; đào tạo và đào tạo lại CNTT cho toàn bộ đội ngũ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn ngành.

Phát triển nền tảng số hóa giáo dục: ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong xây dựng và lưu trữ dữ liệu; số hóa hồ sơ, tài liệu của sở giáo dục các cấp học; xây dựng trung tâm điều hành giáo dục thông minh IOC; trường, lớp học thông minh; hệ thống quản lý mọi mặt của trường học Bắt đầu từ đồng bộ; dịch vụ công mức độ 3,4; hệ thống học tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến; hệ thống hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại đảm bảo đồng bộ, thống nhất; thiết bị công nghệ dạy học hiện đại, dạy học trực tuyến, dạy học STEM, STEAM; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý giáo dục và đào tạo: Triển khai, xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu ngành và phân hệ cơ sở dữ liệu quản lý đảm bảo tính kết nối, đồng bộ.

Ngành giáo dục và đào tạo cần hỗ trợ truyền thông, vận động để thay đổi nhận thức về chuyển đổi số; các chương trình tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo.

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hội thảo định hướng và chuyển đổi kỹ thuật số, xây dựng nền giáo dục kỹ thuật số trong ngành. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng dữ liệu (dữ liệu lớn) phục vụ chuyển đổi số; tư vấn phát triển các mô-đun, phần mềm, ứng dụng quản lý và dạy học, các loại hồ sơ số hóa học đường, sử dụng mô hình trường học / lớp học thông minh.

Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nghề liên quan đến chuyển đổi số, đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ưu tiên các bộ phận liên quan đến chuyển đổi số trong giáo dục, chương trình, dự án, CSVC, chuyển giao ứng dụng, v.v.

Hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý và đặc biệt là học sinh trong việc đảm bảo an ninh mạng; kỹ năng và nhận thức về phòng chống mã độc trên không gian mạng.

Từ khóa

ý kiến ​​của bạn: