Sản phẩm bảo hiểm là gì? Đặc điểm và Phân loại – https://futurelink.edu.vn

1. Khái niệm mẫu sản phẩm bảo hiểm thương mại

Có nhiều khái niệm khác nhau về mẫu sản phẩm bảo hiểm

– Sản phẩm bảo hiểm (SPBH) là sự cam kết của (Doanh nghiệp bảo hiểm) DNBH đối với bên mua bảo hiểm về việc bồi thường hay trả tiền bảo hiểm khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra.

– Hay có khái niệm khác đơn thuần hơn : SPBH là mẫu sản phẩm mà DNBH bán .

Khái niệm SPBH bao gồm 3 cấp độ:

 • Cấp độ thứ nhất – Thành phần cốt lõi: Đây là các bảo đảm bảo hiểm, những lợi ích cơ bản mà khách hàng nhận được khi mua bảo hiểm.
 • Cấp độ thứ hai – Thành phần hiện hữu: đó là những yếu tố như tên gọi, vỏ bọc bề ngoài…
 • Cấp độ thứ ba – Thành phần gia tăng: các yếu tố phụ thuộc về dịch vụ trong và sau khi bán như thái độ phục vụ, phương thức thanh toán…

Do đó, khi đề cập đến một loại sản phẩm bảo hiểm phải đề cập khá đầy đủ đến cả 3 Lever đó .

sản phẩm bảo hiểm

2. Đặc điểm của loại sản phẩm bảo hiểm

Ngành bảo hiểm là một ngành dịch vụ, do đó SPBH cũng có những đặc điểm chung của những mẫu sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên, SPBH còn có những đặc điểm riêng. Chính do đó, SPBH được xếp vào loại loại sản phẩm dịch vụ “ đặc biệt quan trọng ” .

* Đặc điểm chung của sản phẩm dịch vụ

– Tính vô hình dung
Khi mua bảo hiểm, mặc dầu người mua nhận được những yếu tố hữu hình đó là những tờ giấy trên đó có in hình tượng của doanh nghiệp, in tên gọi của loại sản phẩm, in những nội dung thoả thuận … Nhưng người mua không hề chỉ ra được sắc tố, size, hình dáng hay mùi vị của mẫu sản phẩm. Nói cách khác, SPBH là loại sản phẩm “ vô hình dung ”, người mua không hề cảm nhận được SPBH trải qua những giác quan của mình .
Tính vô hình dung của SPBH làm cho việc trình làng, chào bán loại sản phẩm trở nên khó khăn vất vả hơn. Khi mua mẫu sản phẩm bảo hiểm, người mua chỉ nhận được những lời hứa, lời cam kết về những bảo vệ vật chất trước những rủi ro đáng tiếc .
– Tính không hề tách rời và không hề cất trữ
SPBH không hề tách rời, tức là việc tạo ra mẫu sản phẩm dịch vụ bảo hiểm trùng với việc tiêu dùng mẫu sản phẩm đó ( quy trình đáp ứng và quy trình tiêu thụ là một thể thống nhất ). Thêm vào đó, SPBH cũng không hề cất trữ được, có nghĩa là năng lực triển khai dịch vụ bảo hiểm vào một thời gian nào đó sẽ không hề cất vào kho dự trữ để sử dụng vào một thời gian khác trong tương lai. Điều này trọn vẹn độc lạ với mẫu sản phẩm hữu hình .– Tính không như nhau
Thương Mại Dịch Vụ bảo hiểm, cũng như những dịch vụ khác, hầu hết được triển khai bởi con người. Nhưng mặc dầu là người có kiến thức và kỹ năng đến đâu đi chăng nữa thì dịch vụ họ triển khai không phải khi nào cũng đồng điệu. Ví dụ, những đại lý khi bán loại sản phẩm hoàn toàn có thể quên những chi tiết cụ thể, hoàn toàn có thể chậm trễ hoặc mất kiên trì … Nhìn chung chất lượng Giao hàng của một cá thể nào đó tại những thời gian khác nhau, với những người mua khác nhau là khác nhau. Chất lượng Giao hàng này phụ thuộc vào vào thực trạng sức khỏe thể chất, những yếu tố xung quanh. Ngoài ra, giữa những cá thể khác nhau, chất lượng Giao hàng cũng khác nhau .
– Tính không được bảo lãnh bản quyền
Mặc dù trước khi đưa một mẫu sản phẩm nào đó ra thị trường, những DNBH thường phải ĐK loại sản phẩm để nhận được sự phê chuẩn của cơ quan quản trị nhà nước về kinh doanh thương mại bảo hiểm. Tuy nhiên việc phê chuẩn này chỉ mang tính nhiệm vụ kỹ thuật chứ không mang tính bảo lãnh bản quyền. Do đó, những DNBH cạnh tranh đối đầu hoàn toàn có thể bán một cách hợp pháp những SPBH là bản sao của những hợp đồng bảo hiểm của những doanh nghiệp khác .

* Đặc điểm riêng của sản phẩm bảo hiểm

– Sản phẩm bảo hiểm là mẫu sản phẩm “ không mong đợi ”
Một trong những đặc điểm riêng của SPBH là loại sản phẩm không mong đợi. Điều này biểu lộ ở chỗ, so với những loại sản phẩm mang tính bảo hiểm thuần tuý, mặc dầu đã mua mẫu sản phẩm nhưng người mua đều không mong ước rủi ro đáng tiếc xảy ra để được DNBH bồi thường hay trả tiền bảo hiểm. Đặc tính này cũng làm cho việc trình làng, chào bán loại sản phẩm trở nên vô cùng khó khăn vất vả .

– Sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm của “chu trình hạch toán đảo ngược”

Nếu như trong những nghành kinh doanh thương mại khác, Ngân sách chi tiêu loại sản phẩm được xác lập trên cơ sở ngân sách thực tiễn phát sinh thì trong nghành bảo hiểm, phí bảo hiểm ( Ngân sách chi tiêu của SPBH ) được xác lập dựa trên những số liệu ước tính về những ngân sách hoàn toàn có thể phát sinh trong tương lai như chi bồi thường ( trả tiền bảo hiểm ), chi hoa hồng, chi tái bảo hiểm …
– Sản phẩm bảo hiểm là mẫu sản phẩm có “ hiệu suất cao xê dịch ”
Trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, những DNBH có quyền thu phí của người tham gia bảo hiểm hình thành nên quỹ bảo hiểm ; sau đó nếu có những sự kiện bảo hiểm xảy ra, DNBH mới phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường hay chi trả. Do vậy, với việc thu phí trước, nếu không có hoặc có ít rủi ro đáng tiếc xảy ra, doanh nghiệp sẽ thu được doanh thu lớn hơn dự kiến. Ngược lại, nếu rủi ro đáng tiếc xảy ra với tần suất hoặc với qui mô lớn hơn dự kiến, DNBH hoàn toàn có thể thua lỗ. Điều này có nghĩa là nếu như trong những nghành kinh doanh thương mại khác, hiệu suất cao kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể xác lập được khá đúng chuẩn ngay tại thời gian loại sản phẩm được tiêu thụ, thì trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại bảo hiểm, hiệu suất cao kinh doanh thương mại khó hoàn toàn có thể xác lập được ngay tại thời gian mẫu sản phẩm được bán .

3. Phân loại loại sản phẩm bảo hiểm

Để thuận tiện cho công tác làm việc quản trị mẫu sản phẩm, tuỳ theo nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại là BHNT hay bảo hiểm phi nhân thọ, DNBH triển khai phân loại những SPBH theo những tiêu thức tương thích .

3.1. Đối với những mẫu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Các DNBH nhân thọ hoàn toàn có thể phân loại những SPBH theo những tiêu thức :

Theo thời hạn bảo hiểm và sự kiện được bảo hiểm: Sản phẩm BHNT được chia thành:

 • Nhóm SPBH tử kỳ: Đây là các sản phẩm mà thời hạn bảo hiểm là xác định trước và số tiền bảo hiểm chỉ được chi trả khi người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng.
 • Nhóm SPBH nhân thọ trọn đời: Nhóm sản phẩm này có thời hạn bảo hiểm không xác định trước và số tiền bảo hiểm được chi trả bất cứ khi nào người được bảo hiểm tử vong.
 • Nhóm SPBH sinh kỳ thuần tuý: Các sản phẩm này cũng có thời hạn bảo hiểm xác định, số tiền bảo hiểm chỉ được chi trả khi người được bảo hiểm còn sống tại thời điểm kết thúc thời hạn hợp đồng.
 • Nhóm sản phẩm trả tiền định kỳ: Đây là các SPBH nhân thọ, trong đó nếu người được bảo hiểm còn sống đến một độ tuổi xác định, định kỳ (hàng năm, hàng tháng…) họ sẽ được nhận số tiền bảo hiểm. Thời hạn chi trả số tiền bảo hiểm này có thể xác định trước hoặc không xác định.
 • Nhóm SPBH nhân thọ hỗn hợp: Đây là nhóm các sản phẩm mà thời hạn bảo hiểm xác định trước và số tiền bảo hiểm được chi trả khi người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng hoặc tại thời điểm kết thúc thời hạn hợp đồng người được bảo hiểm còn sống.

Phân loại theo thời hạn bảo hiểm và sự kiện được bảo hiểm sẽ giúp DNBH quản trị được tác dụng tiến hành những loại sản phẩm theo từng nhóm. Ngoài ra nó còn giúp doanh nghiệp xác lập được quỹ tiền mặt cần có để triển khai việc chi trả kịp thời .

Theo đặc tính tham gia chia lãi: Các SPBH nhân thọ được chia thành hai nhóm lớn:

 • Nhóm các sản phẩm tham gia chia lãi: Đây là các sản phẩm có cam kết chia lãi, tức là ngoài quyền lợi cơ bản là nhận số tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, người tham gia còn được nhận lãi từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Nhóm các sản phẩm không tham gia chia lãi: Đây là các sản phẩm, trong đó người tham gia không được nhận lãi từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà chỉ được nhận số tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy

Theo loại hình sản phẩm (kết cấu sản phẩm): SPBH nhân thọ được chia thành nhóm các sản phẩm chính, các sản phẩm phụ (còn gọi là sản phẩm bổ trợ hay sản phẩm bổ sung), sản phẩm riêng lẻ và sản phẩm trọn gói.

 • Nhóm các sản phẩm chính: Đây là các sản phẩm nhân thọ thuần tuý. Các sản phẩm này thuộc một trong các nhóm sản phẩm đã đề cập ở trên (bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ, BHNT trọn đời…).
 • Nhóm các sản phẩm bổ trợ: Đây là các sản phẩm về bản chất không phải là SPBH nhân thọ mà là các SPBH con người phi nhân thọ. Các sản phẩm này được kết hợp với sản phẩm chính nhằm tăng tính hấp dẫn của các sản phẩm chính.
 • Nhóm các sản phẩm riêng lẻ: Đây là các sản phẩm được tạo nên chỉ từ sản phẩm chính, không có sự kết hợp sẵn với sản phẩm bổ trợ. Nếu có nhu cầu mua sản phẩm bổ trợ, người tham gia sẽ lựa chọn mua thêm.
 • Nhóm các sản phẩm trọn gói: Các sản phẩm này có sự kết hợp sẵn giữa một sản phẩm chính với một hoặc nhiều sản phẩm bổ trợ nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Phân loại theo tiêu thức này giúp DNBH thuận tiện quản trị những mẫu sản phẩm chính, loại sản phẩm hỗ trợ, mẫu sản phẩm riêng không liên quan gì đến nhau và mẫu sản phẩm trọn gói ; Thêm vào đó, còn giúp doanh nghiệp có kế hoạch tăng trưởng thêm những loại sản phẩm cung ứng nhu yếu của người mua .

Theo nhóm khách hàng: SPBH nhân thọ được chia thành

 • SPBH nhân thọ cá nhân: Đây là các sản phẩm được thiết kế nhằm bảo hiểm cho một cá nhân trên một hợp đồng bảo hiểm. Nói cách khác, số lượng người được bảo hiểm trên hợp đồng bảo hiểm cá nhân chỉ là một người.
 • SPBH nhân thọ nhóm: Đây là các SPBH cho nhiều người trên một hợp đồng. Nói cách khác, thay vì cấp hợp đồng cho từng cá nhân trong nhóm, DNBH sẽ cấp một hợp đồng chung cho cả nhóm – hợp đồng này được gọi là hợp đồng bảo hiểm chủ.

3.2. Đối với những mẫu sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ

Tương tự như những DNBH nhân thọ, những DNBH phi nhân thọ hoàn toàn có thể phân loại những SPBH theo những tiêu thức :

Theo đối tượng bảo hiểm. Theo tiêu thức này, sản phẩm các DNBH phi nhân thọ triển khai được chia thành:

 • Nhóm SPBH con người phi nhân thọ: Đây là các SPBH cho các rủi ro liên quan đến sức khỏe của con người như ốm đau, bệnh tật, tai nạn.
 • Nhóm SPBH tài sản: Các sản phẩm này có đối tượng bảo hiểm là các loại tài sản.
 • Nhóm SPBH trách nhiệm dân sự: Nhóm sản phẩm này có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự – trách nhiệm hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại gây ra cho người khác.

Theo nhóm khách hàng. Theo tiêu thức này, các SPBH phi nhân thọ được chia thành hai nhóm lớn:

 • Nhóm các sản phẩm dành cho các cá nhân: Đây là các SPBH đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của các cá nhân.
 • Nhóm các sản phẩm dành cho các tổ chức (cho nhu cầu công việc): Đây là các sản phẩm cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu được bảo đảm an toàn cho tài sản, trách nhiệm dân sự và con người làm việc trong các tổ chức này.

Theo hình thức triển khai sản phẩm. SPBH phi nhân thọ được chia thành hai nhóm:

 • Nhóm các sản phẩm bắt buộc: Đây là những sản phẩm mà pháp luật qui định một số đối tượng buộc phải tham gia, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của họ.
 • Nhóm sản phẩm không bắt buộc (sản phẩm tự nguyện): Đây là những SPBH phi nhân thọ mà việc tham gia là không bắt buộc, hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn chủ quan của khách hàng.

Tóm lược:

Ngoài những đặc điểm chung của một loại sản phẩm dịch vụ, loại sản phẩm bảo hiểm có những đặc điểm riêng : Sản phẩm không mong đợi, loại sản phẩm có quy trình kinh doanh thương mại đảo ngược, mẫu sản phẩm có hiệu suất cao xê dịch .
Do những doanh nghiệp bảo hiểm được phân loại thành những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, do đó những mẫu sản phẩm bảo hiểm thương mại trên thị trường cũng được phân loại thành những nhóm mẫu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và những nhóm loại sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ .

(Nguồn: neu.topica.vn)