Hợp Đồng Là Gì? Các Loại Hợp Đồng Phổ Biến 2022?

Trong đời sống ngày này, những loại hợp đồng dân sự được giao kết trên nhiều hình thức với những nội dung khác nhau. Các mẫu hợp đồng cần tuân thủ theo pháp luật của pháp lý để hoàn toàn có thể bảo vệ hiệu lực thực thi hiện hành .
Khi hai bên chủ thể giao kết hợp đồng với nhau, hợp đồng sẽ xác lập những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên. Trong nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau, nội dung xác lập thanh toán giao dịch cũng khác nhau. Điều này khiến cho những chủ thể giao kết trong từng nghành cần tìm hiểu thêm những mẫu hợp đồng riêng .

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng hoàn toàn có thể hiểu là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về việc lao lý những quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, cùng những lao lý làm biến hóa hay chấm hết chúng, hợp đồng được lập thành nhiều hình thức khác nhau, như qua lời nói, qua văn bản hoặc qua hành vi đơn cử, trừ khi pháp lý pháp luật đơn cử trong một số ít nghành .

Đặc điểm của hợp đồng?

Ở phần trên của bài, chúng ta đã được giải đáp về Hợp đồng là gì? Ở phần này chúng ta cùng tìm hiểu các đặc điểm của hợp đồng có những đặc điểm như thế nào?

+ Hợp đồng là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong hợp đồng, hoàn toàn có thể là sự giao kết giữa hai bên hoặc giữa nhiều bên với nhau, cùng có sự thống nhất về ý chí, tự nguyện và tương thích với ý chí của Nhà nước .
+ Hợp đồng là một sự kiện pháp lý làm phát sinh những hậu quả pháp lý, đó là : xác lập, đổi khác hoặc chấm hết những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của bên chủ thể trong triển khai giao kết hợp đồng .
+ Nội dung giao kết của hợp đồng là những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm mà những bên chủ thể trong hợp đồng thỏa thuận hợp tác và cùng cam kết triển khai .
+ Mục đích của hợp đồng khi ký kết hợp đồng là phải bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của những bên, không được trái với đạo đức và những chuẩn mực xã hội. Chỉ khi phân phối được những mục tiêu đó thì hợp đồng mà những bên giao kết mới được thừa nhận là hợp pháp và có giá trị pháp lý .

Cấu trúc của hợp đồng

Hợp đồng bộc lộ sự thỏa thuận hợp tác ý chí của những bên và có giá trị ràng buộc những bên trong thỏa thuận hợp tác khi thỏa thuận hợp tác này đã được xác lập. Về cơ bản cấu trúc của hợp đồng thường có :
– Quốc hiệu tiêu ngữ ; địa thế căn cứ pháp lý ; tên hợp đồng ; thông tin cụ thể của những bên ;
+ Quốc hiệu tiêu ngữ là thông tin thường có trong hợp đồng
+ Tên hợp đồng : tùy thuộc vào loại hợp đồng thì sẽ có tên hợp đồng đơn cử khác nhau : Ví dụ : Hợp đồng thương mại ; hợp đồng nguyên tắc ; hợp đồng kinh tế tài chính ; …
– Nội dung của hợp đồng ;
– Chữ ký của những bên ; phụ lục hợp đồng .

Hình thức hợp đồng

Hình thức của hợp đồng được hiểu là phương pháp biểu lộ hợp đồng để ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác của những bên trong hợp đồng. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về hình thức của hợp đồng bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi đơn cử .
Khi những bên thỏa thuận giao kết bằng một trong ba hình thức trên thì hợp đồng được xem xét là đã giao kết và phải tuân theo lao lý về nội dung của hình thức đó. Trong một số ít trường hợp đơn cử, pháp lý có pháp luật về việc hợp đồng phải được biểu lộ bằng văn bản và phải được công chứng, xác nhận thì khi đó hình thức của hợp đồng bắt buộc phải tuân theo những pháp luật của pháp lý .
Đối với loại hợp đồng dân sự, pháp lý pháp luật phải được biểu lộ bằng một hình thức nhất định ( như phải được làm thành văn bản ) thì những bên giao kết hợp đồng phải bộc lộ hợp đồng theo hình thức đó. Các bên giao kết hợp đồng dân sự ở quốc tế thì hình thức của hợp đồng phải tuân theo pháp lý của nước nơi giao kết hợp đồng .
Nếu hợp đồng được giao kết ở quốc tế mà vi phạm pháp luật về hình thức hợp đồng theo pháp lý của nước đó, nhưng không trái với lao lý về hình thức hợp đồng theo pháp lý Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì hình thức hợp đồng được giao kết ở quốc tế đó vẫn được công nhận tại Nước Ta. Riêng hình thức hợp đồng tương quan đến việc kiến thiết xây dựng hoặc chuyển giao quyền sở hữu khu công trình, nhà cửa và những bất động sản khác trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải tuân theo pháp lý Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Các loại hợp đồng phổ biến nhất hiện nay

Các loại hợp đồng phổ cập lúc bấy giờ theo lao lý của pháp luật dân sự hiện hành, gồm có :
+ Loại hợp đồng song vụ : là loại hợp đồng mà những bên đều có nghĩa vụ và trách nhiệm như nhau so với nhau trong việc triển khai hợp đồng .
+ Loại hợp đồng đơn vụ : đây là loại hợp đồng mà chỉ có một bên trong hợp đồng có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi hợp đồng .
+ Loại hợp đồng chính : là loại hợp đồng mà hiệu lực hiện hành không bị phụ thuộc vào vào hợp đồng phụ .
+ Loại hợp đồng vì quyền lợi của người thứ ba : đây là hợp đồng mà những bên thực thi giao kết trong hợp đồng đều phải tham gia triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và người hưởng lợi từ việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm đó là người thứ ba trong hợp đồng .
+ Loại hợp đồng có điều kiện kèm theo : là loại hợp đồng mà việc thực thi hợp đồng nhờ vào vào việc có sự kiện nhất định làm phát sinh, đổi khác hoặc chấm hết hợp đồng .
Quý khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít loại hồng đồ cụ thể như sau :

1. Hợp đồng lao động

Theo báo cáo giải trình thống kê gần đây nhất, lực lượng lao động trên 15 tuổi của cả nước giao động trên 55 triệu người – chiếm khoảng chừng 57 % toàn dân số cả nước. Vấn đề lao động là yếu tố rất lớn của cá thể và toàn thể xã hội .
Hợp đồng lao động là thỏa thuận hợp tác giữa những bên, đơn cử là người lao động và người sử dụng lao động. Hợp đồng bộc lộ những quyền và quyền lợi của những bên, tuy nhiên phải bảo vệ không trái lao lý của pháp lý .
Hợp đồng lao động được phân loại thành ba loại chính :

Hợp đồng lao động xác định được thời hạn: là loại hợp đồng mà hai bên đã xác định được thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng, trong khoảng thời giạn cụ thể từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng không xác định thời hạn: là loại hợp đồng không xác định thời hạn, thời điểm mà hai bên chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định: là loại hợp đồng ký kết không mang tính ổn định, thường xuyên liên tục, hoặc công việc xác định trong khoảng thời gian dưới 12 tháng.

Yêu cầu của Luật Lao động, khi triển khai giao kết hợp đồng cần lập thành văn bản và được chia làm 02 bản được mỗi bên giữ 01 bản. Trừ trường hợp việc làm trong thời điểm tạm thời dưới 03 tháng thì hoàn toàn có thể giao kết bằng lời nói .
Giao kết hợp đồng lao động cần tuân thủ nguyên tắc những bên cần tự nguyện, trung thực, thiện chí. Các pháp luật không được trái luật, thỏa ước lao động và đạo đức của xã hội. Cụ thể, hợp đồng lao động gồm những nội dung cơ bản sau :
– Căn cứ pháp lí mà những bên vận dụng để giao kết hợp đồng .
– tin tức những bên thanh toán giao dịch dân sự. Gồm bên người sử dụng lao động và người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động bộc lộ nội dung thông tin như : tên doanh nghiệp, công ty ; mã số thuế ; địa chỉ ; thông tin của người đại diện thay mặt công ty ký hợp đồng, …
tin tức người lao động gồm : họ và tên ; ngày sinh ; giới tính ; địa chỉ ; số chứng minh thư nhân dân ; chức vụ ( nếu có ), …
– Công việc và khu vực thao tác của người lao động. Trong đó có việc làm đảm nhiệm, khu vực thao tác tại nơi đơn cử hoặc nơi linh động do đặc thù việc làm. Đồng thời nêu cả những thông tin như giờ thao tác và giờ nghỉ ngời của người lao động .
– Thời hạn hợp đồng lao động. Như địa thế căn cứ trên sẽ phân loại thành ba loại, trong đó nếu hợp đồng xác lập thời hạn thì cần ghi thời hạn xác lập đơn cử .
– Quy định quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động so với người sử dụng lao động .
– Quy định quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động so với người lào động .
– Các lao lý khác pháp luật đơn cử về những khoản phụ cấp, tương hỗ và chính sách phúc lợi của người lao động .
– Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng nếu một trong hai bên vi phạm nguyên tắc chấm hết hợp đồng không đúng lao lý. Ngoài những pháp luật, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác phạt vi phạm hợp đồng nhưng bảo vệ không trái luật .
– Điều khoản thi hành hợp đồng. Trong pháp luật này lao lý những nội dung không thỏa thuận hợp tác thì vận dụng theo lao lý của pháp lý. Đồng thời hợp đồng lập thành 02 bản và mỗi bên giữ một bản .

2. Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế tài chính được hiểu là sự thỏa thuận hợp tác của những bên về việc thực thi việc làm sản xuất, đáp ứng dịch vụ, trao đổi sản phẩm & hàng hóa, … mục tiêu kinh doanh thương mại, đồng thời hợp đồng cũng pháp luật rõ ràng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên .
Hợp đồng kinh tế tài chính được xác lập bằng văn bản và gồm có những nội dung chính sau :

– Tên hợp đồng và số hiệu hợp đồng.

– Căn cứ pháp lý vận dụng để xác lập hợp đồng .
– tin tức công ty, doanh nghiệp và người đại diện thay mặt công ty ký hợp đồng của hai bên như : Tên, địa chỉ, nghành hoạt động giải trí, mã số thuế, …
– Nội dung của việc làm hai bên giao kết như mua và bán mẫu sản phẩm, chuyển giao công nghệ tiên tiến nghiên cứu và điều tra, … Trong nội dung này cần nêu rõ những thông tin mẫu sản phẩm như : tên, giá, số lượng, chất lượng mẫu sản phẩm, …
– Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên chủ thể trong giao kết .
– Các lao lý lao lý giải quyết và xử lý vi phạm giữa những bên .
– Các lao lý thực thi của hợp đồng
– Xác nhận của hai bên chủ thể trong hợp đồng .

3. Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng thiết kế xây dựng là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, lao lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong nghành góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .
Lĩnh vực góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng mang những nguồn kinh tế tài chính lớn, cần có những pháp luật đơn cử giữa những bên. Chính cho nên vì thế pháp lý pháp luật những hợp đồng kiến thiết xây dựng cần lập thành văn bản được ký kết bởi người đại diện thay mặt. Những nội dung cơ bản của hợp đồng kiến thiết xây dựng gồm :
– Căn cứ pháp lý vận dụng để xác lập hợp đồng .
– tin tức của hai bên chủ thể giao kết hợp đồng .
– Ngôn ngữ vận dụng trong hợp đồng .
– Nội dung của việc làm. Gồm có khối lượng việc làm ; chất lượng, nhu yếu kỹ thuật so với việc làm ; thời hạn và quá trình thực thi việc làm .
– Giá hợp đồng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán giao dịch, và trường hợp tạm ứng hợp đồng .
– Đảm bảo thực thi hợp đồng, những pháp luật kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng thiết kế xây dựng .
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên khi tham gia hợp đồng thiết kế xây dựng .
– Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng, những pháp luật thưởng phạt vi phạm hợp đồng .
– Giải quyết tranh chấp, rủi do và trường hợp bất khả kháng của hợp đồng .
– Các nội dung thực thi của hợp đồng .

4. Hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại thường bị nhầm lẫn giữa hợp đồng kinh tế tài chính, hai loại hợp đồng này có một số ít điểm chung trong hoạt động giải trí triển khai, tuy nhiên về thực chất không phải là một .
Về hình thức, hợp đồng thương mại được lập bằng lời nói, văn bản nhằm mục đích biểu lộ rõ những quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên khi thực thi tham gia hoạt động giải trí thương mại. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất cho quy trình triển khai, cùng quy trình xử lí khi có tranh chấp được tốt nhất, những bên thường lập bằng văn bản .
Nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại được lập bằng văn bản gồm có :
– tin tức đơn cử của hai bên cùng thông tin của người đại diện thay mặt ký hợp đồng của những bên .
– tin tức mẫu sản phẩm, việc làm gồm : Chỉ số kỹ thuật loại sản phẩm, đơn giá, số lượng, khối lượng việc làm cần triển khai, …
– Thời gian và quá trình triển khai hợp đồng mà hai bên xác lập .
– Điều khoản xác lập đơn cử giá trị hợp đồng cùng hình thức thanh toán giao dịch .
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên chủ thể khi tham gia hợp đồng .
– Các cam kết bảo mật thông tin ( nếu có ) .
– Xử lí phạt vi phạm hợp đồng cùng trường hợp bất khả kháng. Phương thức, thủ tục xử lý tranh chấp hợp đồng .
– Các pháp luật thi hành chung của hợp đồng .
– Xác nhận của những bên chủ thể tham gia trải qua người đại diện thay mặt .

Nội dung bắt buộc cần có trong hợp đồng

Hiện nay, hầu hết những thỏa thuận hợp tác, giao kết giữa những chủ thể đều được xác nhận qua hình thức ghi nhận trong hợp đồng. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác những nội dung của hợp đồng, tuy nhiên cần bảo vệ những nội dung bắt buộc cần có sau trong hợp đồng :

1/ Đối tượng của hợp đồng khi giao kết hợp đồng

Mỗi hợp đồng khi được giao kết đều có đối tượng người tiêu dùng đơn cử được ghi nhận trong hợp đồng. Ví dụ như khi giao kết hợp đồng mua và bán xe máy thì đối tượng người dùng của hợp đồng là xe máy .

2/ Số lượng, chất lượng

Tùy thuộc vào đối tượng người dùng của hợp đồng đó là gì để những bên triển khai ghi đúng số lượng, chất lượng sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm của hợp đồng khi giao kết để bảo vệ thực thi theo đúng số lượng và nhu yếu về chất lượng .

3/ Giá và phương thức thanh toán

Giá được hiểu là giá trị của đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng mà những bên thực thi giao kết. Ví dụ như khi hai bên thực thi giao kết hợp đồng mua và bán xe máy, hai bên triển khai thỏa thuận hợp tác giá cả của chiếc xe là 30 triệu đồng thì đây được coi là giá trong hợp đồng mua và bán .
Khi xác lập được giá trị của hợp đồng, những bên sẽ thỏa thuận hợp tác kèm theo phương pháp thanh toán giao dịch hợp đồng. Hiện nay, phương pháp giao dịch thanh toán thông dụng mà những bên vận dụng hoàn toàn có thể là giao dịch thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, giao dịch chuyển tiền qua mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước, nhờ bên thứ ba thu hộ, …

4/ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Trên đây là san sẻ về những loại hợp đồng dân sự thường gặp trong đời sống lúc bấy giờ. Cùng với đó, đây là những nội dung cơ bản mà bất kể hợp đồng nào trong nghành nghề dịch vụ cũng cần phải có để bảo vệ tính pháp lí trong quy trình bảo vệ quyền và quyền lợi của những bên chủ thể .
Trường hợp những bên không có sự thỏa thuận hợp tác về thời hạn, khu vực và phương pháp triển khai hợp đồng thì được xác lập theo lao lý riêng so với từng loại hợp đồng mà những bên triển khai giao kết hoặc vận dụng theo lao lý chung tại Bộ luật dân sự .

5/ Các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

Căn cứ vào đối tượng người tiêu dùng, nội dung và giá trị của hợp đồng và dựa trên những quyền hạn chính đáng của mỗi bên để pháp luật những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử trong hợp đồng. Các bên hoàn toàn có thể xem xét ghi nhận những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được ghi nhận tại những lao lý trước và bổ trợ thêm những pháp luật ràng buộc khác của những bên nếu thấy thiết yếu ghi nhận trong hợp đồng .
Thông thường lúc bấy giờ, tùy vào từng loại hợp đồng khác nhau thì pháp lý pháp luật những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của những chủ thể tham gia vào hợp đồng đó .

6/ Trách nhiệm trong trường hợp các bên nếu vi phạm hợp đồng

Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác nghĩa vụ và trách nhiệm trong trường hợp vi phạm hợp đồng về yếu tố phạt vi phạm, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại xảy ra hoặc những nghĩa vụ và trách nhiệm khác do những bên thỏa thuận hợp tác .

Tuy nhiên, trường hợp các bên không có thỏa thuận thì áp dụng theo quy định pháp luật về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng của từng loại hợp đồng và theo quy định của pháp luật dân sự nói chung.

7/ Phương thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra

Các bên trong hợp đồng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác khi có tranh chấp xảy ra sẽ xử lý theo phương pháp tự hòa giải, thương lượng với nhau dựa trên nguyên tắc bảo vệ những quyền, quyền lợi của mỗi bên .
Nếu những bên không hề tự xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án để nhu yếu xử lý tranh chấp .
Như vậy, theo pháp luật Bộ luật dân sự hiện hành năm ngoái pháp luật nội dung của hợp đồng thứ nhất sẽ do những bên trong hợp đồng thương lượng, thỏa thuận hợp tác với nhau. Tuy nhiên, những bên cũng cần bảo vệ phân phối những nội dung bắt buộc cần có trong hợp đồng để bảo vệ những nội dung đó đúng theo lao lý .