Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 22 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Video Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 22 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 22: Tính nhanh 15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100

Lời giải

15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100

= (15 . 64 + 36 . 15) + (25 . 100 + 60 . 100)

= 15. (64 + 36) + 100. (25 + 60)

= 15 . 100 + 100 . 85

= 100 . (15 + 85)

= 100 . 100

= 10000

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 22: Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x4 – 9×3 + x2 – 9x thành nhân tử.

Bạn Thái làm như sau:

x4 – 9×3 + x2 – 9x = x(x3 – 9×2 + x – 9).

Bạn Hà làm như sau:

x4 – 9×3 + x2 – 9x = (x4 – 9×3) + (x2 – 9x)

= x3(x – 9) + x(x – 9) = (x – 9)(x3 + x).

Bạn An làm như sau:

x4 – 9×3 + x2 – 9x = (x4 + x2) – (9×3 + 9x) = x2(x2 + 1) – 9x(x2 + 1)

= (x2 – 9x) (x2 + 1)= x(x – 9)(x2 + 1).

Hãy nêu ý kiến của em về lời giải của các bạn.

Lời giải

Bạn Thái đã sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử.

Bạn Hà đã sử dụng phương pháp nhóm hạng tử (cụ thể bạn Hà đã nhóm hạng tử số một với hạng tử số hai, hạng tử số ba và hạng tử số bốn làm một nhóm) để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử.

Bạn An đã sử dụng phương pháp nhóm hạng tử (cụ thể bạn An đã nhóm hạng tử số một với hạng tử số ba, hạng tử số hai với hạng tử số bốn)

Lời giải của các bạn đều thỏa mãn yêu cầu đề bài là phân tích đa thức thành nhân tử

Các bài giải Toán 8 Tập 1 khác:

 • Bài 47 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích đa thức …

 • Bài 48 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích đa thức …

 • Bài 49 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh

 • Bài 50 (trang 23 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm x biết …

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

 • Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • Luyện tập (trang 25)
 • Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
 • Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

About the Author

admin