Giao Thứ trưởng Du Xuanxuan điều hành các hoạt động của Bộ Y tế

Theo đó, đồng chí Du Xuanxuan, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế sẽ tạm thời chủ trì công tác của Bộ Y tế kể từ ngày 07/6/2022.

Trước đó, tại phiên họp sáng 7/6, Quốc hội đã phê chuẩn tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ Đảng Bộ trưởng Y tế Ruan Chenglong, đồng thời yêu cầu “tất cả các ngành chức năng khẩn trương kiểm điểm, xử lý kỷ luật hành chính đối với các cá nhân đối tượng. để xử lý kỷ luật đảng ”.

Cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Thành Long có liên quan đến sai phạm của Công ty A Việt Nam.

Đồng chí Dư Xuân Viên sinh năm 1966, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Quân y. Trước đó, tại Quyết định số 1771 / QĐ-TTg ngày 9/12/2019, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với ông Du Xuânxuan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hinggan. Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo Quyết định số 5496 / QĐ-BYT năm 2021 của Bộ Y tế, Thứ trưởng Dư Xuân Viên được bổ nhiệm phụ trách các lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm, y học cổ truyền …; đấu thầu, mua sắm. thuốc, vật tư và thiết bị y tế; Dự trữ thuốc, hóa chất và thiết bị y tế quốc gia; vốn chủ sở hữu và phát triển doanh nghiệp. Các hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược điển quốc gia; dân số – kế hoạch hóa gia đình; phát triển y tế cơ sở; thông tin, phổ biến, giáo dục y tế; Hoạt động của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y – dược; hợp tác với các Liên đoàn Y tế Việt Nam; tham gia hướng dẫn khám sức khỏe và giải quyết khiếu nại, tố giác; tham gia các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công …