Hà Nội: Chuẩn bị đủ điều kiện cho Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022

Ngày 7/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Văn bản số 1754 / UBND-KGVX gửi Ủy ban nhân dân các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã về việc tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh. Ngang qua thành phố.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội bổ nhiệm thủ trưởng các sở, ngành thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT. Thành phố Hà Nội 2022 và Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh Thành phố Hà Nội 2022-2023 Tổ chức khẩn trương tuyển sinh Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06 / CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2022 và giáo dục nghề nghiệp;

Chỉ thị số 08 / CT-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 7-8 / 7

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức tuyển sinh và chấm thi trên địa bàn thành phố, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng kỳ thi ở tất cả các khâu; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức khám Điều kiện, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Mỗi đơn vị đều xây dựng phương án tổ chức thi cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, ăn ở của thí sinh và gia đình tại các điểm thi, không để thí sinh phải bỏ thi do khó khăn về tài chính, công tác. đưa đi coi thi, đảm bảo quyền lợi tốt nhất của thí sinh; tổ chức kiểm tra, chuẩn bị kỳ thi theo chỉ đạo.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 7-8 / 7. Gần 98.000 thí sinh tại Hà Nội đăng ký dự thi, chiếm gần 1/10 tổng số thí sinh cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến ​​thành lập 181 trung tâm khảo thí, 4.070 phòng thi và bố trí khoảng 11.000 giáo viên để quản lý bài thi. Hà Nội là nơi có số lượng thí sinh thi lớn nhất khắp nơi, công tác ôn thi mọi mặt đều được đẩy mạnh.

Kỳ thi mở rộng vào lớp 10 năm học 2022-2023 của Hà Nội sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 19/6 và gồm ba môn toán, văn và ngoại ngữ.

Việc ghi danh vào Mẫu giáo, Lớp 1 và Lớp 6 sẽ diễn ra trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong đó, thời gian đăng ký trực tuyến từ 1/7 đến 3/7 cho toàn thành phố (sinh viên năm thứ nhất); ngày 4/7 đến hết ngày 6/7 (trẻ mẫu giáo 5 tuổi) và 7/7 đến hết ngày 7/7. 9 (tuyển sinh lớp 6).

Nếu đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tiếp, phụ huynh học sinh vui lòng đến trường từ ngày 13/7 đến ngày 18/7 để làm thủ tục.