Hòa Bình Thu thập ý kiến ​​về Dự thảo Kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp trung h ọc phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo Warburg Pincus vừa có Văn bản số 914 lấy ý kiến ​​về dự thảo thông báo ban hành Kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Theo nội dung văn bản, việc thực hiện Văn bản số 1358 / BGDĐT-GDTX ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến ​​đối với dự thảo Thông tư ban hành kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ( theo Kế hoạch giáo dục phổ thông năm 2018, thay thế Quyết định số 50/2006 / QĐ-BGD & ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Chương trình giáo dục thường xuyên các trường trung học).

Để việc ban hành “Kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp THPT” phù hợp với người học và nhu cầu thực tiễn dạy học của địa phương, đơn vị này và Bộ GD-ĐT yêu cầu các Trung tâm GDTX thường xuyên trưng cầu ý kiến ​​về “Dự thảo Lưu ý”. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018.

Cụ thể, câu hỏi chung về chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: Thảo luận, thống nhất về mục tiêu, yêu cầu của chương trình về phẩm chất, năng lực chung; thời lượng chương trình, thời gian giảng dạy; điều kiện bảo đảm chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Đối với kế hoạch môn học: Tập trung vào mục tiêu cụ thể, nội dung cụ thể cần đạt ở từng lớp học, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, phát triển sở trường của học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực.

Ngày 13/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo Warburg Pincus cũng đã có văn bản kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và rà soát kỳ thi tốt nghiệp THPT hệ giáo dục thường xuyên năm 2022.

Mời các bạn xem toàn bộ dự thảo Thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại đây.

Mondouan