Giải bài tập trang 77 SGK Toán 4, bài 1, 2, 3Chia cho số có một chữ số

giai bai tap trang 77 sgk toan 4 chia cho so co mot chu so 38536

Hướng dẫn giải bài tập trang 77 Toán 4 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 77 SGK Toán 4

Đề bài:Đặt tính rồi tínha) 278157 : 3 b) 158735 : 3304968 : 4 475908 : 5408090 : 5 301849 : 7

Phương pháp giải:Cách đặt tính phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số:- Đặt tính theo cột dọc- Lấy lần lượt các chữ số của số bị chia đem chia cho số chia (nếu chữ số đầu tiên của số bị chia nhỏ hơn số chia thì lấy hai chữ số), được thương bao nhiêu đem nhân ngược lại với số chia, sau đó lấy chữ số (hai chữ số) đầu của số bị chia đem trừ đi tích vừa tìm được- Hạ chữ số tiếp theo của số bị chia, đem chia cho số chia, được thương bao nhiêu đem nhân với số chia, rồi thực hiện lại các thao tác như trên đến khi kết thúc phép chia- Kết quả thu được có thể là phép chia hết hoặc có dư.

Đáp án:giai bai 1 trang 77 sgk toan 4

2. Giải bài 2 trang 77 SGK Toán 5

Đề bài:Người ta đổ đều 128610 lít xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:– Đại lượng đã biết: Có 128610 lít xăng đổ đều vào 6 bể- Đại lượng cần tìm: Số lít xăng có ở mỗi bể- Cách giải: Muốn biết mỗi bể có bao nhiêu lít xăng, ta lấy tổng số lít xăng đã có đem chia cho 6.

Đáp án:Số lít xăng ở mỗi bể là: 128610 : 6 = 21435 (lít) Đáp số: 21435 lít xăng.

3. Giải bài 3 trang 77 SGK Toán 5

Đề bài:Thực hiện phép tính: 187250 : 8 . Thương tìm được chính là số hộp có thể xếp được, số dư chính là số cái áo còn thừa.

Phương pháp giải:– Bước 1: Thực hiện phép tính chia như thông thường, cách đặt tính như hướng dẫn phần Giải bài 1 trang 77 SGK Toán 4– Bước 2: Kết luận: Trong kết quả của phép chia, thương chính là số hộp có thể xếp được, số dư của phép chia chính là số chiếc áo còn thừa.

Đáp án:Thực hiện phép chia ta có: 187250 : 8 = 23406 (dư 2)Vậy có thể sắp xếp được nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 áo Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 áo.

Giải bài tập 1 trang 77 SGK Toán 4

Đề bài:

Đặt tính rồi tính:

a) 278 157 : 3

304 968 : 4

408 090 : 5

b) 158 735 :3

475 908 : 5

301 849 : 7

Trả lời:

giai bai tap trang 77 sgk toan 4 chia cho so co mot chu so

Giải bài tập 2 trang 77 SGK Toán 4

Đề bài:

Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể đó có bao nhiêu lít xăng?

Trả lời:

Số lít xăng ở mỗi bể là:

128 610 : 6 = 21 435 (l)

Đáp số: 21 435 (l)

Giải bài tập 3 trang 77 SGK Toán 4

Đề bài:

Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhât bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Trả lời:

Ta có: 187 250 : 8 = 23 406 (dư 2)

Vậy ta có thể xếp được vào nhiều nhất 23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Đáp số: 23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Chương II Phép Chia lớp 4, các em sẽ học Luyện tập trang 78 SGK Toán 4 cùng Giải Toán 4 trang 78.

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 là phần học tiếp theo của Chương II Phép Chia lớp 11 cùng xem gợi ý Giải Toán 4 trang 80 để nắm vững kiến thức cũng như học tốt Toán 4.

Chi tiết nội dung phần Giải Toán 4 trang 67, 68 đã được hướng dẫn đầy đủ để các em tham khảo và chuẩn bị nhằm ôn luyện môn Toán 4 tốt hơn.

Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải Toán 4 trang 65 để nắm vững những kiến thức trong chương trình Toán 4.