Tiếng Anh lớp 5 Review 1 trang 36 – 37 Tập 1 hay nhất

Review 1 lớp 5

Video giải Tiếng Anh 5 Review 1 – Cô Bùi Thị Mỹ (Giáo viên VietJack)

Tiếng Anh lớp 5 Review 1 trang 36 – 37 Tập 1 hay nhất

1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài nghe:

1. B 2. C

Tapescript (Lời ghi âm):

1. Mai: Hi, Tony. Where are you going so early in the morning?

Tony: I’m going to the park.

Mai: How often do you go there?

Tony: I usually go there every Thursday to do morning exercise.

Mai: Good for you. See you later.

2. Linda: Where did you go last summer?

Nam: I went on a trip to the countryside.

Linda: Oh, really? What was the trip like?

Nam: It was good.

Linda: What did you do there?

Nam: I helped my grandparents on the farm.

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Chào Tony. Bạn định đi đâu vào sáng sớm thế?

Tony: Mình định đi công viên.

Mai: Bạn thường xuyên tới đó không?

Tony: Mình thường đến đó thứ Năm hàng tuần để tập thể dục buổi sáng.

Mai: Tốt cho bạn đó. Hẹn gặp bạn sau.

2. Linda: Mùa hè trước bạn đã đi đâu?

Nam: Mình đi du lịch về vùng quê.

Linda: Ổ thật sao? Chuyến đi như thế nào?

Nam: Chuyến đi vui lắm.

Linda: Bạn đã làm gì ở đó?

Nam: Mình giúp ông bà trên trang trại.

2. Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

a. 3 b. 4 c. 1 d. 2

Nội dung bài nghe:

1. Nam: Where are you going next weekend, Tony?

Tony: We’re going to Ha Long Bay.

Nam: Oh, that’s nice. What will you do there?

Tony: I think we may take a boat around the islands and visit some caves.

Nam: That sounds great!

2. Mai: I didn’t see you at Linda’s party. Where were you?

Nam: I visited my grandma in the countryside.

Mai: Oh, how was your grandma?

Nam: She was sick before, but now she’s better.

Mai: Oh, I’m happy to hear that.

3. Linda: Did you go to the book fair last week?

Mai: Yes, I did. I didn’t see you.

Linda: I was on a trip to Ho Chi Minh City.

Mai: Oh really? How was the trip?

Linda: It was very interesting. I saw a lot of things.

4. Phong: What will you do next Sunday, Mai?

Mai: I don’t know. I think I’m going to stay home to help my mother cook.

Phong: I hope you’ll enjoy it.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam: Tuần tới các bạn định đi đâu, Tony?

Tony: Chúng mình định đi Vịnh Hạ Long.

Nam: Ồ hay đó. Các bạn sẽ làm gì ờ đó?

Tony: Mình nghĩ chúng mình sẽ đi thuyền quanh các hòn đảo và đi khám phá các hang động.

Nam: Nghe thú vị quá.

2. Mai: Mình không thấy bạn ở bữa tiệc của Linda. Bạn đã ở đâu?

Nam: Mình đã đi thăm bà ở vùng quê.

Mai: Ồ, bà cùa bạn có khỏe không?

Nam: Ngày trước bà mình bị ốm, nhưng bây giờ bà đỡ rồi.

Mai: Ồ, mình rất vui khi nghe điều đó.

3. Linda: Bạn có đi hội trợ sách tuần trước không?

Mai: Có. Mình không thấy bạn.

Linda: Mình đi du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Mai: Ồ vậy sao? Chuyến đi thế nào?

Linda: Rất thú vị. Mình thấy rất nhiều thứ

4. Phong: Chủ nhật tới bạn định làm gì, Mai?

Mai: Mình không biết. Mình nghĩ mình sẽ ở nhà để giúp mẹ nấu ăn.

Phong: Mình hi vọng bạn sẽ thích điều đó.

3. Listen and tick Yes (Y) or No (N). (Nghe và đánh dấu Yes/ No.)

Bài nghe:

1. N

2. Y

Tapescript (Lời ghi âm):

1. Linda: What do you do in your free time, Mai?

Mai: I usually read books and watch cartoons on T.v.

Linda: How often đo you go to the cinema?

Mai: Oh, I never go to the cinema. I only watch films on TV.

2. Tony: What did you do last weekend, Nam?

Nam: I visited my grandparents.

Tony: Where do they live?

Nam: They live in the countryside.

Hướng dẫn dịch:

1. Linda: Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh, Mai?

Mai: Mình thường đọc sách và xem phim hoạt hình trên tivi.

Linda: Bạn có đến rạp chiếu phim thường xuyên không?

Mai: Ồ, mình chưa bao giờ đi rạp chiếu phim. Mình chỉ xem phim trên tivi thôi.

2. Tony: Bạn làm gì cuối tuần trước Nam?

Nam: Mình đi thăm ông bà.

Tony: Họ sống ớ đâu?

Nam: Họ sống ở vùng quê.

4. Read and circle a or b. (Đọc và khoanh tròn a hoặc b.)

1. b 2. b 3. a 4. b 5. a

Hướng dẫn dịch:

Linda thường đi học vào buổi sáng. Hôm qua, bạn ấy không phải đi học vì là ngày Chù nhật. Bạn ấy đi mua sắm với mẹ sau khi ăn sáng. Họ mua đồ ăn và thức uống và nhiều vật dụng khác cho gia đình. Vào buổi chiều, gia đình bạn ấy đi thăm ông bà ở quê. Ông bà bạn ấy rất vui khi gặp họ. Cả gia đình đều thích ngày ở quê đó và họ trở về nhà vào buổi tối. Tuần tới, họ sẽ lại đi thăm ông bà bạn ấy.

5. Write about you. Then tell the class. (Viết về bạn. Sau đó nói cho cả lớp nghe)

1. It’s 208, Hoang Long Street.

2. I like the park.

3. I do morning exercise every day.

4. I went to Ha Long Bay.

5. I will visit my grandparents.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  • Review 1 lớp 5 (trang 36-37 Tiếng Anh 5): 1. Listen and tick…; 2. Listen and number…

  • Short Story: Cat and Mouse 1 (trang 37-38 Tiếng Anh 5): 1. Read and listen…; 2. Answer the question…

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

  • Mục lục Giải Tiếng Anh 5 Tập 1
  • Mục lục Giải Tiếng Anh 5 Tập 2
  • Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án