Giải Toán lớp 5 trang 79, 80, Luyện tập chung, Giải bài 1, 2, 3, 4

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 79, 80 – gồm phương pháp giải

Đề bài:Tínha) 216,72 : 42; b) 1 : 12,5; c) 109,98 : 42,3;

Phương pháp giải:Xem lại cách đặt tính phép chia đã hướng dẫn ở phần Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 5 Luyện tập.

Đáp án:

giai bai 1 trang 79 80 sgk toan 5

2. Giải bài 2 – Giải toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 79, 80

Đề bài:Tính:a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2;

Phương pháp giải:Quy tắc thực hiện nhiều phép tính trong một biểu thức:- Biểu thức có chứa dấu ngoặc: Ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.- Biểu thức chỉ chứa phép cộng và phép trừ hoặc chỉ phép nhân và phép chia: Ta thực hiện phép tính từ trái qua phải.- Biểu thức bao gồm cả phép nhân/ phép chia, phép cộng/ phép trừ, ta thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.

Đáp án:a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2 = 50,6 : 2,3 + 43,68 = 22 + 43,68 = 65,68.

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2 = 8,16 : 4,8 – 0,1725= 1,7 – 0,1725 = 1,5275.

3. Giải bài 3 – Giải toán 5 trang 79, 80

Đề bài:Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?b) Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Phương pháp giải:Các em vận dụng các kiến thức:- Để tìm a% của b: Ta lấy b đem chia cho 100, rồi đem nhân với a hay lấy b nhân với 100 rồi đem chia cho 100. – Để tìm tỉ số phần trăm của hai số: Ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai, được bao nhiêu đem nhân với 100, sau kết quả vừa tìm được cần thêm kí hiệu %.

Đáp án:

a)Cách 1:So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 chiếm số phần trăm là:15875 : 15625 x 100% = 101,6%Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó đã tăng thêm số phần trăm là:101,6% − 100% = 1,6%

Cách 2:Số dân tăng từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 của phường đã tăng thêm số người là:15875 − 15625 = 250 (người)Vậy từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm số phần trăm là:250 : 15625 x 100 = 1,6%

b) Số dân tăng từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 của phường đã tăng thêm số người là:15875 : 100 x 1,6 = 254 (người)Số dân của phường đó năm 2002 là :15875 + 254 = 16129 (người)Đáp số : a) 1,6%; b) 16129 người.

4. Giải bài 4 trang 79, 80 SGK Toán 5

Đề bài:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Một người bán hàng bị lỗ 70000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền vốn bỏ ra. Để tính số tiền vốn của người đó, ta cần tính:A. 70000 : 7B. 70000 x 7 : 100C. 70000 x 100 : 7D. 70000 x 7

Phương pháp giải:Để tìm ra số tiền vốn, ta có thể lấy số tiền lỗ vốn đem chia với 7% (hay nói cách khác 100, rồi đem chia cho 7).

Đáp án:

Để tìm số tiền vốn ta có thể tính 70000 : 7 x 100 hoặc 70000 x 100 : 7Chọn đáp án C

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 79, 80 ngắn gọn

Giải bài 1 trang 79 SGK Toán 5a) 216,72 : 42;b) 1: 12,5;c) 109,98 : 42,3Đáp số:a) 5,16; b) 0,08; c) 2,6

Giải bài 2 trang 79 SGK Toán 5a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2Đáp án:a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2= 50,6 : 2,3 + 43,68= 22 + 43,68= 65,68b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2= 8,16 : 4,8 – 0,1725= 1,7 – 0,1725= 1,5275Giải bài 3 trang 79 SGK Toán 5Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?b) Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?Giải: a) So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%Số dân của phường đó đã tăng thêm:101,6% – 100% = 1,6%b) 1,6% của 15 875 người là:15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)Số dẫn của phường đó năm 2002 là:15875 + 254 = 16 129 (người)Đáp số a) 1,6 ngườib) 16 129 người

Chương I chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Héc-ta được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 29, 30 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài 4 trang 80 SGK Toán 5Một người bán hàng bị lỗ 70 000 đồng và số tiền đó bằng 7% số tiền bỏ ra. Để tính số vốn của người đó, ta cần tính:A. 70000 : 7B. 70000 x 7 : 100C. 70000 x 100 : 7D. 70000 x 7Đáp án đúng: C

– HẾT –

Một trong những nội dung quan trọng nhất của chương trình Toán 5 là Trừ hai số thập phân mà các em cần phải lưu ý ôn tập kĩ.