Toán lớp 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất | Hay nhất Giải Toán 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Video Giải Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất – Kết nối tri thức – Cô Xuân (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất.

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Câu hỏi 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm kí hiệu thích hợp chia hết và không chia hết để thay vào ô trống ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Vuông hay Tròn đúng nhỉ a 5 là ước của 15 b 6 là ước của 15 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tập hợp tất cả các ước của 12 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách nhân 8 với 0; 1; 2; …. Em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm tất cả các ước của 20, hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4 ….

  Xem lời giải

 • Thử thách nhỏ trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết. 24 + 48 có chia hết cho 4 không. Vì sao ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm x thuộc tập {1; 14; 16; 22; 28}, biết tổng 21 + x chia hết cho 7 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy viết hai số, trong đó một số chia hết cho 5 và số còn lại không chia hết cho 5 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy viết ba số, trong đó hai số chia hết cho 4 và số còn lại không chia hết cho 4 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết a) 20 + 81 có chia hết cho 5 không. Vì sao ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm x thuộc tập {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5 ….

  Xem lời giải

 • Tranh luận trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Hai số không chia hết cho 4 thì tổng của chúng cũng không chia hết cho 4 ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 2.1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các số sau, số nào là bội của 4? 16; 24; 35 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên x, y sao cho a) x ∈ B(7) và x < 70 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.4 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Khẳng định nào sau đây đúng? a) 219.7 + 8 ⁝7 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.7 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.8 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 – x chia hết cho 8 ….

  Xem lời giải

 • Lý thuyết Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất (hay, chi tiết)

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất (có đáp án)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất – Kết nối tri thức – Cô Vương Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Bài 9: Dấu hiệu chia hết

 • Bài 10: Số nguyên tố

 • Luyện tập chung trang 43

 • Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

 • Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án