THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG THCS CẦU DIỄN

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

Căn cứ vào Điều lệ trường Trung học cơ sở; Kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội; UBND quận Nam Từ Liêm; phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm; trường THCS Cầu Diễn; Hội đồng tuyển sinh trường THCS Cầu Diễn thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300 học sinh/7 lớp

1.2. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi thuộc đối tượng 1; đối tượng 2, đối tượng 3 trên địa bàn phường Cầu Diễn (đối với đối tượng 3 có sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận cư trú hợp lệ trước ngày 01/08/2020)

2. Đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

2.2. Độ tuổi tuyển sinh

– Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009).

– Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

– Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ tuyển sinh

-Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

– Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

– Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (mang theo bản chính để đối chiếu);

– Bản photo Sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường;

– Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có);

– 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).

4. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

5. Thời gian tuyển sinh

5.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020.

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đối với những học sinh đã đăng ký thành công tuyển sinh trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 13/08/2020.

5.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: ối với các học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến): Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

5.3. Tuyển sinh bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu): Từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020.

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Bích Thúy

About the Author

admin