Tác động của việc tăng học phí ở các giai đoạn học khác nhau cần được đánh giá k ỹ lưỡng để đưa ra các khuyến nghị phù hợp

Huang Mingshan, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại BNEWS cho biết, theo quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chính phủ ban hành nghị định quy định khung học phí.

Liên quan đến đề xuất tăng học phí cho năm học tới, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022 vào chiều 4/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, theo quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo. kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định về khung học phí.

Năm 2021, Bộ Giáo dục đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP quy định cơ chế thu và quản lý học phí của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng như chính sách miễn giảm học phí. , và hỗ trợ chi phí học tập. Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau năm 2021-2022.

Để chuẩn bị cho việc giải phóng đại dịch COVID-19 tương đối phức tạp, Sở Giáo dục đã đề xuất và giữ nguyên học phí năm học 2021-2022 giống như năm học 2020-2021.

Về khung học phí các năm học tiếp theo, Thứ trưởng cho biết, đối với giáo dục phổ thông, khung học phí năm học 2022-2023 đã được quy định tại Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP. Từ năm học tiếp theo (2023-2024), Hội đồng nhân dân các địa phương căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội cụ thể, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, đặc điểm của địa phương và khả năng đóng góp theo tình hình thực tế. Người … xác định mức học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông hoặc học phí áp dụng tại địa phương, nhưng mức tăng tối đa không quá 7,5% / năm.

Học phí bậc đại học dự kiến ​​sẽ được tính đủ vào năm 2025, học phí mầm non và giáo dục phổ thông dự kiến ​​sẽ được tính đủ vào năm 2030, theo biểu học phí. Nghị định số 81/2021 / NĐ-CP quy định khung, mức giới hạn trên và dưới mức học phí, các địa phương quy định mức học phí theo mức học phí.

“Mặc dù thời gian trở lại bình thường đã đến, nhưng kinh tế xã hội sẽ còn lâu mới khôi phục được. Địa phương còn nhiều gia đình nghèo. Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các bộ, ngành và các địa phương, yêu cầu hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định mức học phí căn cứ vào thực trạng, lộ trình tăng học phí, người dân có khả năng đóng góp. các tổ chức để đảm bảo rằng tuyệt đối không có lạm phát vào đầu năm học, ”Thứ trưởng Huang Mingshan nói.

Theo ông Huang Mingshan, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 4/6, Bộ GD & ĐT được chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí, đặc biệt là nghiên cứu toàn diện về tác động của học phí. học phí tác động của việc tăng học phí đến các đối tượng khác nhau Đặc biệt là học sinh, sinh viên gia đình khó khăn. Trên cơ sở này, đề nghị chính phủ có những biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Vấn đề này cần có sự đánh giá kỹ lưỡng về tác động đối với các trình độ học vấn khác nhau để đưa ra các khuyến nghị phù hợp. Bộ cũng tiếp tục xây dựng các hướng dẫn để trong khuôn khổ đó, các cơ sở đại học và địa phương có thể điều chỉnh tùy từng trường hợp cho phù hợp với từng trường, từng nơi, khả năng chi trả của người dân và nhu cầu của người dân. trong tình hình mới.

About the Author

NT