Giải Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư | Hay nhất Giải bài tập Sinh học 7

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Với giải bài tập Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi Sinh học 7 Bài 37.

Video Giải Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư – Cô Nguyễn Thị Hồng Nhiên (Giáo viên VietJack)

 • Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 37 trang 120: Phân biệt 3 bộ Lưỡng cư bằng những …

  Xem lời giải

 • Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 37 trang 121: Quan sát hình 37.1. Đọc bảng sau …

  Xem lời giải

 • Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 37 trang 122: Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư …

  Xem lời giải

 • Bài 1 (trang 122 SGK Sinh 7): Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của …

  Xem lời giải

 • Bài 2 (trang 122 SGK Sinh 7): Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con …

  Xem lời giải

 • Bài 3 (trang 122 SGK Sinh 7): Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ …

  Xem lời giải

Bên cạnh đó là Giải vở bài tập Sinh học 7 Bài 37 chi tiết và tóm tắt lý thuyết ngắn gọn cùng bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 37 có đáp án chi tiết:

 • Giải VBT Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Sinh học 7 Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư hay, chi tiết

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 37 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 37 có đáp án năm 2021 mới nhất

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư – Cô Mạc Phạm Đan Ly (Giáo viên VietJack)

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 7 khác:

 • Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗ
 • Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
 • Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
 • Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
 • Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án