Giải Communication Unit 5 Tiếng Anh 7 mới

Bài 2

Task 2. What are your favourite food and drink? Write your answers in the table below.

(Thức ăn và thức uống yêu thích của em là gì? Viêt câu trả lời của em trong bảng bên dưới.)

Questions

Your Answers

1. What’s your favourite food?

2. How does it taste?

3. What’s your favourite drink?

4. When do you often drink it?

5. What foreign food/ drink do you like?

6. What new food do you want to try?

7. What food do you hate?

8. What food can you cook?

Lời giải chi tiết:

Questions (Câu hỏi)

Your Answers (Câu trả lời của bạn)

1. What’s your favourite food?

(Món ăn yêu thích của bạn là gì?)

It’s omellete.

(Đó là món trứng ốp la.)

2. How does it taste?

(Nó có mùi vị như thế nào?)

It tastes delicious, a little salty and fragrant.

(Nó có mùi vị ngon, mằn mặn và thơm phức.)

3. What’s your favourite drink?

(Thức uống yêu thích của bạn là gì?)

It’s lemon tea.

(Nó là trà chanh.)

4. When do you often drink it?

(Bạn thường uống khi nào?)

I often drink it in the afternoon.

(Tôi thường uống vào buổi chiều.)

5. What foreign food/ drink do you like?

(Bạn thích thức ăn / thức uống nước ngoài nào?)

It’s beefsteak.

(Đó là thịt bò bít tết.)

6. What new food do you want to try?

(Bạn muốn thử thức ăn mới nào?)

It’s Kim Chi Noodle of Korea.

(Mì Kim Chi của Hàn Quốc.)

7. What food do you hate?

(Bạn ghét món ăn nào?)

It’s sticky rice.

(Mình ghét xôi.)

8. What food can you cook?

(Bạn có thể nấu được món gì?)

It’s omelette.

(Món trứng ốp la.)