Giải toán 8 Ôn tập chương 4 phần Đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8

Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Video Giải Toán 8 Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập Toán 8 trong sách giáo khoa được biên soạn đầy đủ theo thứ tự các bài học và bài tập trong SGK Toán 8 tập 2. Bạn vào từng bài để tham khảo lời giải chi tiết.

 • A – Câu hỏi ôn tập chương 4 (trang 52 SGK Toán 8 tập 2): 1. Cho ví dụ về bất đẳng thức … 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn …

  Xem lời giải

 • Bài 38 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Cho m > n. Chứng minh: …

  Xem lời giải

 • Bài 39 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: …

  Xem lời giải

 • Bài 40 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Giải các bất phương trình và biểu dienx tập nghiệm trên trục số: …

  Xem lời giải

 • Bài 41 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Giải các bất phương trình: …

  Xem lời giải

 • Bài 42 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Giải các bất phương trình: a) 3 – 2x > 4; …

  Xem lời giải

 • Bài 43 (trang 53-54 SGK Toán 8 tập 2): Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức 5 – 2x là số dương; …

  Xem lời giải

 • Bài 44 (trang 54 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Trong một cuộc thi đố vui, ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải …

  Xem lời giải

 • Bài 45 (trang 54 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình: a) |3x| = x + 8; …

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 8 Ôn tập chương 4

  Xem lời giải

 • Lý thuyết & Bài tập Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập) có đáp án

  Xem chi tiết

 • Bài tập ôn tập Chương 4 Đại số 8 (có đáp án)

  Xem chi tiết

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 8 Chương 4 khác:

 • Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Luyện tập (trang 40)
 • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Luyện tập (trang 48-49)
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)
 • Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án