Giải Toán 8 Ôn tập chương 1 phần Đại Số | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8

Ôn tập chương 1

Video Giải Toán 8 Ôn tập chương 1 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 8.

 • A – Câu hỏi ôn tập chương 1 (trang 32 SGK Toán 8 tập 1): 1. Phát biểu các qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. 2. Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. …

  Xem lời giải

 • Bài 75 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân …

  Xem lời giải

 • Bài 76 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân …

  Xem lời giải

 • Bài 77 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh giá trị biểu thức …

  Xem lời giải

 • Bài 78 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau …

  Xem lời giải

 • Bài 79 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích đa thức sau thành nhân tử …

  Xem lời giải

 • Bài 80 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia …

  Xem lời giải

 • Bài 81 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm x, biết …

  Xem lời giải

 • Bài 82 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh …

  Xem lời giải

 • Bài 83 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm n …

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 8 Ôn tập chương 1 – Phần Đại số

  Xem lời giải

 • Lý thuyết & Bài tập Ôn tập chương 1 có đáp án

  Xem chi tiết

 • Bài tập ôn tập Chương 1 Đại số 8 (có đáp án)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Ôn tập chương 1 – Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo lời giải Toán 8 Chương 1 khác

 • Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
 • Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Ôn tập chương 1
 • Bài 1: Phân thức đại số

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án