Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh, sinh viên các cấp học

Đơn xin học hè được lập nhằm mục đích mục tiêu để ĐK học thêm hè tại trường dành cho học viên, sinh viên. Mẫu đơn này hoàn toàn có thể do học viên tự viết hoặc cha mẹ chuẩn bị sẵn sàng để gửi cho nhà trường .

Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh mầm non

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/02/don-xin-hoc-he-mam-non_0206150029.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi : BGH trường …………………………………….
Tên tôi là : ……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này ý kiến đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau :
Con tôi tên là : ………………………………………………………. Học sinh lớp : …………………………….
Vì nguyên do mái ấm gia đình không có người trông và chăm nom con, mái ấm gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học hè tại trường ………………………………………. trong thời hạn …………………………………. để tạo điều kiện kèm theo củng cố thêm những kiến thức và kỹ năng rèn luyện bản thân và sẵn sàng chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới của con .
Vậy tôi làm đơn này ý kiến đề nghị BGH Nhà trường được cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực thi tốt những nội quy, pháp luật của lớp học hè và của nhà trường .
Tôi xin trân trọng cảm ơn !

…………, ngày………tháng………năm……….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/02/don-xin-hoc-he-tieu-hoc_0206150029.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi : BGH trường … … … … … … … ..
Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp … .
Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … .
Là cha mẹ của em : … … … … … … … … … … … … … … … … …. … ..
Học sinh lớp : … … … …
Căn cứ vào tác dụng học tập, năng lượng nhận thức của con – em mái ấm gia đình tôi có nhu yếu cho con đi học thêm hè để ôn tập và nâng cao kiến thức và kỹ năng .
Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học .
Khi được tham gia học hè tại nhà trường, mái ấm gia đình tôi sẽ triển khai tốt những nội quy, lao lý của nhà trường. Gia đình tôi sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa cháu đến trường và đón cháu về .
Tôi xin chân thành cảm ơn !

…………, ngày………tháng………năm……….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh, sinh viên các cấp học
Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh, sinh viên các cấp học (Ảnh minh họa)
 

Đơn xin học hè cho học sinh trung học phổ thông (học sinh tự viết)

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/02/don-xin-hoc-he-thpt_0206150029.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÈ

Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường …………………………………….
Tên em là ……………………………………………………………….. Học sinh lớp ………………
Trường …………………………………………………………………………………………………………………
Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học học hè tu dưỡng, củng cố kỹ năng và kiến thức những môn học năm học vừa mới qua. Em tự thấy bản thân có nhu yếu học tu dưỡng để củng cố và nâng cao kỹ năng và kiến thức .

Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học lớp bồi dưỡng kiến thức hè.

Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập .
Em xin chân thành cảm ơn !

…………, ngày ……… tháng ……… năm ……….
Người làm đơn
( Ký, ghi rõ họ tên )

Đơn xin học hè cho sinh viên
 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/02/don-xin-hoc-he-daia-hoc_0206150029.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC HÈ

Kính gửi :

– Phòng Đào tạo … … … … … … … … … … … … .. ;
– Bộ môn … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Tên em là : … … … … … … … … … … … … … … Mã sinh viên : … … … … … … … … … … .
Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Lớp : … … … … … … … … … … … … … … … … … Khóa : … …. Khoa : … … … … … … … ….
Ngành : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………
Chuyên ngành : … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … Email : … … … … … … … … … … … … ….
Số CMTND : … … … … … … … … … Ngày cấp : … … .. / … .. / … .. … Nơi cấp : … … … … … …
Đại diện cho … … sinh viên ( có list kèm theo ), em làm đơn này kính đề xuất Bộ môn … … … … … … … … … … … …., Phòng Đào tạo ĐH mở lớp :
Học phần … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Mã học phần … … … … … … … .
Vào thời hạn … … … … … … … … … … … … … … … .
Lý do xin mở lớp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Kính mong Bộ môn … … … … … … … … … … … … …., Phòng Đào tạo Đại học xem xét .
Em xin chân thành cảm ơn !
……….., ngày …………. tháng ………… năm …….

Ý kiến của lãnh đạo Bộ môn

( Ký và ghi rõ họ tên )

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên )

Ý kiến của Phòng Đào tạo Đại học

>> Sẽ bỏ kiểm tra 1 tiết đối với học sinh THCS và THPT