Bài 53 trang 131 SGK Toán 7 tập 1 – loigiaihay.com

Đề bài

Tìm độ dài (x) trên hình 127.

Lời giải chi tiết

Hình a)

Áp dụng định lí Pytago, ta có:

(x^2 = 12^2+5^2=144+25=169)

(Rightarrow x^2 = 13^2 Rightarrow x=13 )

Hình b)

Áp dụng định lí Pytago, ta có:

(x^2= 1^2 + 2^2 = 1+4=5)

( Rightarrow x=sqrt{5})

Hình c)

Áp dụng định lí Pytago, ta có:

( 29^2=21^2+x^2)

Suy ra ( x^2=29^2-21^2)

(= 841-441=400=20^2)

(Rightarrow x=20)

Hình d)

Áp dụng định lí Pytago, ta có:

(x^2= ( sqrt{7}) ^2+3^2=7+9=16=4^2)

(Rightarrow x=4.)

Loigiaihay.com