Quy Định Về Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất 2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống các loại thuế, với tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ là nhiệm vụ bắt buộc mà còn là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc nộp thuế. Bài viết sau đây, VINA ACCOUNTING sẽ trình bày những quy định về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay giúp mọi người hiểu rõ hơn về loại thuế này!

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Hiện tại, vẫn chưa có tài liệu chính thức nào được công bố để rõ ràng hóa khía cạnh định nghĩa về loại thuế này. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở của hệ thống pháp luật hiện hành và những quy định được thiết lập trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta có thể hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp có nghĩa như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp, thường được viết tắt là TNDN, biểu thị một hình thức thuế trực tiếp, áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp. Các tổ chức này sẽ phải chịu trách nhiệm nộp thuế dựa trên mức thu nhập họ thu được từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ, và các nguồn thu nhập khác theo sự quy định của luật pháp.

Ai phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Những đối tượng cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đều là những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ, có thu nhập phải chịu thuế theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các đối tượng này gồm:

Ai phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

 • Tổ chức kinh tế và doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của nước ngoài, bất kể có cơ sở thường trú tại Việt Nam hay không.
 • Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật về hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của cơ quan nhà nước..
 • Các tổ chức khác tham gia hoạt động kinh doanh, sản xuất và tạo ra thu nhập chịu thuế ở mức tương ứng.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, đã được sửa đổi thông qua những văn bản sau đây:

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

 • Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013, có ngày hiệu lực từ 01/01/2014
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thuế, có ngày hiệu lực từ 01/01/2015
 • Luật Đầu tư ban hành năm 2020, áp dụng từ ngày 01/01/2021
 • Luật Dầu khí 2022

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Sau đây, hãy cùng VINA ACCOUNTING tìm hiểu những văn bản hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay nhé!

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Tổng hợp nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Nghị định 218/2013/NĐ-CP chi tiết hóa việc thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP đã điều chỉnh và bổ sung một số điểm trong các Nghị định liên quan đến thuế. Áp dụng từ ngày 15/11/2014 và đặc biệt, Điều 1 của nghị định này áp dụng cho việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP đã cụ thể hóa việc thực hiện Luật sửa đổi và bổ sung một số điểm của các Luật về thuế, cũng như điều chỉnh và bổ sung một số điểm trong các Nghị định liên quan đến thuế. Từ ngày 01/01/2015 áp dụng.
 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã điều chỉnh và bổ sung một số điểm trong Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/02/2018.
 • Nghị định 57/2021/NĐ-CP đã bổ sung vài điểm trong khoản 2 của Điều 20 trong Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được điều chỉnh và bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về những ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các dự án hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp, nghị định này đã có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2021.

Tổng hợp thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thông tư 78/2014/TT-BTC đã hướng dẫn thực hiện Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ ngày 02/8/2014 có hiệu lực.
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC đã điều chỉnh và bổ sung một số điểm trong Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế. Từ ngày 01/9/2014 có hiệu lực.
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC đã hướng dẫn thực hiện Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc điều chỉnh và bổ sung một số điểm trong các Nghị định liên quan đến thuế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014.
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC đã hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và điều chỉnh cũng như bổ sung một số điểm trong Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC. Từ ngày 06/8/2015 có hiệu lực.
 • Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC đã hướng dẫn về việc chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Từ ngày 01/9/2016 bắt đầu có hiệu lực.
 • Thông tư 130/2016/TT-BTC đã hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2016/NĐ-CP và điều chỉnh một số điểm trong các Thông tư liên quan đến thuế. Có hiệu lực  bắt đầu từ ngày 01/7/2016.
 • Thông tư 25/2018/TT-BTC đã hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2017/NĐ-CP và điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC. Có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/5/2018.

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

Sau khi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành và trải qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung, vai trò của thuế TNDN đã ngày càng trở nên rõ ràng và quan trọng, thể hiện qua 5 vai trò chính sau đây:

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Đóng góp vào ngân sách nhà nước: Thuế thu nhập doanh nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào nguồn thu của ngân sách nhà nước, hỗ trợ trong việc cung cấp nguồn tài chính để thực hiện các chương trình, dự án và dịch vụ công cộng như giáo dục, y tế, hạ tầng và phát triển kinh tế-xã hội.
 • Công cụ quản lý và điều tiết kinh tế: Thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ là nguồn thu mà còn là một công cụ quản lý và điều tiết kinh tế. Bằng cách thiết lập các cơ chế khấu trừ, ưu đãi và mức thuế khác nhau, chính phủ có thể tác động vào hành vi kinh doanh của các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển cân đối của các ngành và khu vực khác nhau.
 • Tính công bằng xã hội: Hệ thống thuế TNDN đảm bảo tính công bằng trong việc phân phối gánh nặng thuế giữa các cá nhân và doanh nghiệp. Việc đóng góp thuế từ các doanh nghiệp giúp hỗ trợ chính sách xã hội, đảm bảo rằng mọi người và tất cả các tầng lớp đều chia sẻ trách nhiệm tài chính đối với quốc gia.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là cách để có thể đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay. Các thông tin liên quan đến thuế cung cấp cái nhìn về tình hình tài chính, lợi nhuận và hiệu suất sản xuất, từ đó giúp cơ quan quản lý và nhà đầu tư đưa ra quyết định thông thái.
 • Tác động đến cơ cấu kinh tế: Thuế TNDN có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu của nền kinh tế. Bằng cách thiết lập mức thuế khác nhau cho các loại ngành, chính phủ có thể thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp với mục tiêu phát triển quốc gia.

Lời kết

VINA ACCOUNTING hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và những thông tin liên quan tới loại thuế này nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ACCOUNTING

 • MST: 1801689802
 • Hệ thống chi nhánh tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc:
 • Website: https://vinaaccounting.vn/
 • ĐT: 0901 22 73 88 
 • Email: [email protected]